Logga in
Logga in

Stockholm Väg 274/667 Hemmesta, cirkulationsplats

Vi planerar att bygga om vägskälet i Hemmesta till en cirkulationsplats (rondell) för att förbättra trafiksäkerheten och framkomligheten. Projektet är pausat för fortsatt utredning av åtgärderna.

Vad?

Bygga om Hemmesta vägskäl till en cirkulationsplats, och förlänga gång- och cykelvägen.

Varför?

Förbättra trafiksäkerheten och framkomligheten

Nuläge

Projektet är vilande.

Om projektet

Vi planerar att bygga om korsningen mellan Fagerdalavägen (667) och Värmdövägen/Skärgårdsvägen (274) till en cirkulationsplats. Som en del i projektet ingår även att bygga en gång- och cykelväg längs Värmdövägen/Skärgårdsvägen. Det innebär att vi knyter samman Hemmesta till ett gång- och cykelstråk vidare längs väg 247 och 667 ut på Värmdö.

Åtgärderna ska bidra till det övergripande målet att förbättra kollektivtrafiken och säkerheten vid Hemmesta vägskäl.

Aktuellt

Vi har valt att pausa projektet för att utreda mer angående de planerade åtgärderna.

Tidsplan

Projektet har pausats.

Kontakt

Tom Sandberg

Projektledare

Telefon: +46 10-123 65 44