Logga in
Logga in

Stockholm Väg 276, Busskörfält mot trafikplats Rosenkälla

Nu blir det snabbare och smidigare för dig som åker buss i västgående riktning på väg 276 mot trafikplats Rosenkälla (E18).

Vad?

Vi ska bygga 2 kilometer långt busskörfält i västgående riktning mot trafikplats Rosenkälla.

Varför?

För att förbättra framkomligheten för busstrafikanter.

Nuläge

Vi har tecknat kontrakt med en konsult för att ta fram bygghandlingen.

Om projektet

Idag drabbas busstrafiken på väg 276 av stora fördröjningar i de bilköer som uppstår vid rusningstrafik på morgonen mot trafikplats Rosenkälla på E18. För att minska fördröjningarna för dig som bussresenär planerar vi nu att bygga ett 2 kilometer långt busskörfält i västgående riktning mot trafikplats Rosenkälla.

Syftet med åtgärden är att öka attraktiviteten för åka kollektvit. Om fler väljer att åka buss, istället för bil, bidrar det till att minska trafikmängden och öka framkomligheten på vägen. 

Tidsplan

1 Ta fram bygghandling våren 2023

2 Beräknad byggstart sensommaren/hösten 2023

3 Klart preliminärt november/december 2023

Översiktskarta

Översiktskarta

På kartan är den 2 kilometer långa busskörfältet på väg 276 i västgående riktning mot tpl Rosenkälla markerad i rött.  I öster ligger Långsjön och väster är mot E18. 
Se översiktskartan i sin helhet (png, 454 kB)

Kontakt

Mattias Broberg

Projektledare

Telefon: +46 10-123 67 08