Logga in
Logga in

Stockholm Väg 283, Älmsta, broreparation

Vi ska reparera Älmstabron på Väddö och påbörjar arbetet måndag 21 augusti 2023. Av säkerhetsskäl kommer vi att stänga bron för biltrafik under tiden vi arbetar. Framkomligheten för båttrafiken påverkas också.

Vad?

Vi ska reparera Älmstabron på Väddö.

Varför?

Bron behöver repareras för att öka trafiksäkerheten och framkomligheten.

Nuläge

Vi börjar arbetet den 21 augusti 2023 och beräknar vara klara i mitten av oktober 2023.

Om projektet

Bron i Älmsta som förbinder Väddö med fastlandet behöver repareras och rustas upp för att bron ska vara trygg och säker för dig som passerar över den. Vi ska reparera brons huvudbalkar och tvärbalkar. De slits med tiden vilket i sin tur gör att de behöver justeras och förstärkas. Vi ska också måla delar av bron för att skydda konstruktionen från rost. Efter att vi reparerat bron kommer den ha en förlängd livslängd och risken för framtida trafikstörningar minskar.

Begränsad framkomlighet för biltrafik

För att kunna utföra arbetet på ett säkert sätt behöver vi stänga av bron för biltrafiken. Du som trafikant kan ta dig över kanalen via Bagghusbron som ligger söderut vid Bagghus.

När vi jobbar på Älmstabron påverkas även busstrafiken som kommer att behöva ta en annan väg. Bussar som stannar i Älmsta kommer att ta sig mellan fastlandet och Väddö via Bagghusbron. Detta kommer att påverka din restid, kontakta SL för mer information.

Via den här länken kommer du till SL:s hemsida

Så påverkas båttrafiken under bron

På grund av arbetet med bron kommer även framkomligheten för båttrafik via farleden att påverkas. Maxhöjden för båtar att åka under bron blir 4,5 meter. Övriga båtar behöver ta en alternativ rutt.

Du som går eller cyklar kan ta dig över bron

Under tiden vi arbetar kommer bron att fortsätta vara öppen för dig som går eller cyklar. Den sida där vi inte arbetar kommer att vara öppen. En del av våra arbeten kräver att vi arbetar med bron uppfälld, det vill säga i öppet läge. Det innebär att bron kommer vara avstängs även för gående och cyklister vid enstaka tillfällen. För att underlätta passage för gående och cyklister kommer vi att genomföra arbeten med bron uppfälld under nattetid.

Kartan visar hur trafiken leds om

Bron som förbinder Väddö med fastlandet vid Älmsta är avstängd, bilden visar omledningen.

Under tiden vi arbetar är Älmstabron avstängd. Trafiken leds om via Bagghusbron söder om Älmsta. Trafik som kör ut mot Väddö från Norrtälje på väg 283 Norrtäljevägen tar av vid Stora Bagghusvägen mot Gåsvik. För trafik från Väddö gäller att köra söderut på Simpnäsvägen och ta sig över Bagghusbron.

 

Tidsplan

1 Arbetet startar augusti 2023

2 Arbetet beräknas vara klart oktober 2023