Logga in
Logga in

Stockholm Uppsala länsgräns–Eknäs

Vi planerar att bygga om väg 77 mellan Uppsala länsgräns och Eknäs.

Vad?

Vi planerar att bygga om väg 77 mellan Uppsala länsgräns och Eknäs. Det ingår förbättringar för gång- och cykeltrafikanter.

Varför?

Ökad trafiksäkerhet och framkomlighet för alla trafikanter samt mindre miljöpåverkan.

Nuläge

Vi är i planeringsskedet och har tagit fram en vägplan. Vägplanen är just nu överklagad. Planerad byggstart hösten 2024.

Om projektet

Vi planerar att bygga om väg 77 och arbetar numera med två sträckor; Uppsala länsgräns–Eknäs och Eknäs–trafikplats Ledinge. Den tredje sträckan fram till trafikplats Rösa är inte längre aktuell att bygga om eftersom vi har valt att bygga fram till trafikplats Ledinge där vi ansluter till E18.

För sträckan Uppsala länsgräns–Eknäs har vi en färdig vägplan som ligger till grund för ombyggnaden. Vi planerar att bygga om vägen i befintlig sträckning och att börja bygga tidigast hösten 2024. Ta gärna del av våra planer och handlingar.

Tidsplan

Vägplanen var utställd för granskning under perioden 9 september–12 oktober 2020. En tillkommande granskning gjordes under perioden 18 februari–21 mars 2021.

Den 22 februari 2020 blev vägplanen fastställd av Trafikverkets enhet Juridik och planprövning för fastställelse. Det är planprövning som beslutar om vägplanen är korrekt utformad och framtagen.

I mars blev vägplanen överklagad.

Våren 2023 planerar vi att ta fram så kallade bygghandlingar.

Vi planerar att börja bygga hösten 2024.

Karta över sträckan Uppsala länsgräns–Eknäs

Karta som visar sträckan Uppsala länsgräns–Eknäs med en röd linje.

Kontakt

Mattias Broberg

Projektledare

Telefon: +46 10-123 67 08