Logga in
Logga in

Stockholm Väg 77, Eknäs–trafikplats Ledinge

Vi planerar att bygga om väg 77 mellan Eknäs och trafikplats Ledinge.

Vad?

Vi planerar att bygga en ny vägsträcka mellan väg 77, Eknäs och E18, trafikplats Ledinge.

Varför?

Ökad trafiksäkerhet och framkomlighet för alla trafikanter samt mindre miljöpåverkan.

Nuläge

Vi är i planeringsskedet och tar fram en vägplan. Planerad byggstart tidigast 2027.

Om projektet

Vi planerar att bygga om väg 77 och arbetar numera med två sträckor; Uppsala länsgräns–Eknäs och Eknäs–trafikplats Ledinge. Den tredje sträckan fram till trafikplats Rösa är inte längre aktuell att bygga om eftersom vi har valt att bygga fram till trafikplats Ledinge där vi ansluter till E18.

För sträckan Eknäs–trafikplats Ledinge återstår en del arbete med vägplanen. Under våren 2023 hade vi ett samråd om vägsträckan.

Trafikverket utreder nu att bygga vägen till Ledinge. Sträckan var tidigare planerad att byggas närmare Rimbo. Men när vägen dras till trafikplats Ledinge blir det mindre påverkan på känsliga miljöer som vatten, natur, kultur samt för boende.

Sträckan planeras att börja byggas tidigast år 2027.

Tidsplan

Vi är i planeringsskedet och tar fram en vägplan.

Under perioden 19 april–17 maj 2023 genomförde vi ett samråd om vägplanen som vi håller på att ta fram för vägsträckan Eknäs–trafikplats Ledinge. Syftet med samrådet var att få in information från allmänheten, myndigheter och organisationer som kan bidra med sin kunskap om förhållanden som är viktiga att ta hänsyn till i arbetet.

Vi vill tacka alla som bidragit med synpunkter och för ert engagemang. Vi har tagit emot era synpunkter som vi tar med oss i det fortsatta arbetet. Efter samrådsperioden arbetar vi vidare med handlingarna med stöd av inkomna synpunkter. Hur synpunkterna hanteras och vävs in i projektet kommer du att kunna läsa om i vår så kallade samrådsredogörelse. Samrådet är en fortlöpande process som pågår under hela planläggningsprocessen fram till kungörelse och granskning.

Länsstyrelsen beslutade den 11 december 2023 att projektet kan antas medföra betydande miljöpåverkan.

Vi planerar att börja bygga tidigast 2027.

Karta över sträckan Eknäs–trafikplats Ledinge

Hela vägsträckan: Väg 77, Länsgränsen-Rösa

Kontakt

Mattias Broberg

Projektledare

Telefon: +46 10-123 67 08