Logga in
Logga in

Stockholm Väg 77, Eknäs–trafikplats Ledinge

Vi planerar att bygga om väg 77 mellan Eknäs och trafikplats Ledinge.

Vad?

Vi planerar att bygga en ny vägsträcka mellan väg 77, Eknäs och E18, trafikplats Ledinge.

Varför?

Ökad trafiksäkerhet och framkomlighet för alla trafikanter samt mindre miljöpåverkan.

Nuläge

Vi är i planeringsskedet och tar fram en vägplan. Planerad byggstart 2025.

Om projektet

Vi planerar att bygga om väg 77 och arbetar numera med två sträckor; Uppsala länsgräns–Eknäs och Eknäs–trafikplats Ledinge. Den tredje sträckan fram till trafikplats Rösa är inte längre aktuell att bygga om eftersom vi har valt att bygga fram till trafikplats Ledinge där vi ansluter till E18.

För sträckan Eknäs–trafikplats Ledinge återstår en del arbete med vägplanen. Vi har handlat upp en konsult under 2022 för det fortsatta arbetet. Under våren 2023 hade vi ett samråd om vägsträckan.

Trafikverket utreder nu att bygga vägen till Ledinge. Sträckan var tidigare planerad att byggas närmare Rimbo. Men när vägen dras till trafikplats Ledinge blir det mindre påverkan på känsliga miljöer som vatten, natur, kultur samt för boende.

Sträckan planeras att börja byggas år 2025.

Tidsplan

Vi är i planeringsskedet och tar fram en vägplan.

Vi har haft samråd om vägsträckan våren 2023.

Vi planerar att börja bygga 2025.

Karta över sträckan Eknäs–trafikplats Ledinge

Karta som visar områden för vägkorridorer med blåa linjer.

Hela vägsträckan: Väg 77, Länsgränsen-Rösa

Kontakt

Mattias Broberg

Projektledare

Telefon: +46 10-123 67 08