Logga in
Logga in

Stockholm Väg 77, Eknäs–trafikplats Ledinge

Vi planerar att bygga om väg 77 mellan Eknäs och trafikplats Ledinge.

Vad?

Vi planerar att bygga en ny vägsträcka mellan väg 77, Eknäs och E18, trafikplats Ledinge. Det ingår förbättringar för gång- och cykeltrafikanter.

Varför?

Ökad trafiksäkerhet och framkomlighet för alla trafikanter samt mindre miljöpåverkan.

Nuläge

Vi är i planeringsskedet och tar en vägplan. Planerad byggstart 2025.

Om projektet

Vi planerar att bygga om väg 77 och arbetar numera med två sträckor; Uppsala länsgräns–Eknäs och Eknäs–trafikplats Ledinge. Den tredje sträckan fram till trafikplats Rösa är inte längre aktuell att bygga om eftersom vi har valt att bygga fram till trafikplats Ledinge där vi ansluter till E18.

För sträckan Eknäs–trafikplats Ledinge återstår en del arbete med vägplanen. Vi planerar att ha ett samråd våren 2023 om den sträckan.

– Vi vet att många är engagerade i planeringen av den här sträckan. Det är mycket bra då det är viktigt att vi lägger vägen där det passar bäst, säger delprojektledare Alexander Dufva.

Trafikverket utreder nu att bygga vägen till Ledinge.

– Vi planerade tidigare att bygga den här sträckan närmare Rimbo men det var inte ett bra förslag. När vägen drar till trafikplats Ledinge blir det mindre påverkan på känsliga miljöer, som vatten, natur, kultur och boende, säger Alexander Dufva.

Den här sträckan planerar vi att börja bygga år 2025.

– Att det tar så lång tid beror främst på att det är långa processer för planläggningen med utredningar och samråd. Det är viktigt att alla får tid att vara med och säga sitt, säger Alexander Dufva.

Ta gärna del av våra planer och handlingar.

Tidsplan

Vi är i planeringsskedet och tar fram en vägplan.

Vi planerar att ha et samråd om den här sträckan våren 2023.

Vi planerar att börja bygga 2025.

Karta över sträckan Eknäs–trafikplats Ledinge

Karta som visar områden för vägkorridorer med blåa linjer.

Hela vägsträckan: Väg 77, Länsgränsen-Rösa

Kontakt

Marit Lindbom

Projektledare

Telefon: +46 10-123 23 99

Alexander Dufva

Delprojektledare

Telefon: +46 10-123 02 46