Logga in
Logga in

Isen bruten genom farleden mellan Erikssund och Stäket

Trafikverket har brutit upp isen genom farleden mellan Erikssund och Stäket. Var uppmärksam om du rör dig i anslutningen till området.

Nu har vi brutit upp isen i farleden mellan Erikssund och Stäket med en isbrytare. Detta för att vår entreprenör ska kunna leverera material mellan de två arbetsplatserna, Erikssund och Stäket.

Vi bygger nya öppningsbara broar i Erikssund och Stäket. De nya broarna kommer att öka framkomligheten och förbättra trafiksäkerheten för dig som cyklar, går eller åker bil. Körfälten blir bredare och bron kommer att kompletteras med en gång och cykelbana.