Logga in
Logga in

Uppsala E4, bro över allmän väg, trafikplats Mehedeby

Vi byter ut broarna på E4:an över väg 291 vid trafikplats Mehedeby för att bibehålla trafiksäkerheten. Bärighetsklassen för den norrgående bron kommer att höjas till BK4, för att tåla fler och tyngre fordon.

Vad?

Byta ut både den södergående och norrgående bron på E4:an vid trafikplats Mehedeby.

Varför?

Båda broarna har sättningsproblem och den norrgående bron tål inte ökade laster/tyngre trafik och måste därför klassas upp till BK4.

Nuläge

Vi utreder och planerar brobyten.

Om projektet

Vid trafikplats Mehedeby passerar E4:an över väg 291 på två separata broar. Bron under norrgående körbana börjar nå sin slutliga livslängd. På grund av sin ålder är den inte dimensionerad för framtida tyngre trafik. Båda broarna har sättningsskador som gör att vi nu planerar att byta ut broarna samt ändra konstruktion på dessa.

Med de nya broarna kommer bärighetsklassen på E4:an att höjas till BK4, det vill säga tåla fler och tyngre fordon. Detta gäller då i båda riktningarna mellan Uppsala och Gävle.

Vi utreder och planerar brobytet under 2021 och 2022. Preliminärt kommer bygget att genomföras under 2023 och en bit in i 2024.

Tidsplan

1 Samråd, översiktlig utformning December 2014

2 Samråd om detaljerad utformning och MKB Hösten 2015

3 Gransknig av vägplan Vintern 2016

4 Fastställelseprövning Januari–juli 2017

5 Byggstart Preliminärt 2023

Kontakt

Tom Sandberg

Projektledare

Telefon: +46 10-123 65 44