Logga in
Logga in

Uppsala E4, bro över allmän väg, trafikplats Mehedeby

Vi byter ut broarna på E4, över väg 291, vid trafikplats Mehedeby. Det gör vi för att bibehålla trafiksäkerheten. Bärighetsklassen för den norrgående bron kommer att höjas till BK4, för att tåla fler och tyngre fordon.

Vad?

Byta ut både den södergående och norrgående bron på E4:an vid trafikplats Mehedeby.

Varför?

Båda broarna har sättningsproblem och den norrgående bron tål inte ökade laster/tyngre trafik och måste därför klassas upp till BK4.

Nuläge

Vi arbetar med brobytena.

Om projektet

Vid trafikplats Mehedeby passerar E4 över väg 291 på två separata broar. Bron under norrgående körbana börjar nå sin slutliga livslängd. På grund av sin ålder är den inte dimensionerad för framtida tyngre trafik. Båda broarna har sättningsskador som gör att vi nu planerar att byta ut broarna samt ändra konstruktion på dessa.

Med de nya broarna kommer bärighetsklassen på E4 att höjas till den högsta, BK4. Det innebär att vägen kommer att tåla fler och tyngre fordon, både i riktning mot Uppsala och Gävle.

Under 2021 och 2022 har vi utrett och planerat brobytet. Sedan hösten 2023 pågår bygget och brobytena beräknar bli klara under hösten 2024. Därefter sker återställningsarbeten preliminärt vintern 2024–2025. 

Nyheter

Tidsplan

1 Upphandling av entreprenör våren 2023

2 Förberedande arbeten och byggstart hösten 2023

3 Ombyggnation av broarna hösten 2023–hösten 2024

4 Återställningsarbeten preliminärt vintern 2024/2025

Kontakt

Martin Andersson

Projektledare

Telefon: +46 10-124 36 98

Anders Hjärtedal

Biträdande projektledare

Telefon: +46 10-123 03 10