Logga in
Logga in

Uppsala E4, bro över allmän väg, trafikplats Mehedeby

Bron på E4 norrut och över väg 291 vid trafikplats Mehedeby behöver bytas ut för att bibehålla trafiksäkerheten. I samband med brobytet kommer bärighetsklassen att höjas till BK4, för att tåla fler och tyngre fordon.

Vad?

Byta ut bron under norrgående körbana på E4 vid trafikplats Mehedeby.

Varför?

Den befintliga bron har sättningsproblem och tål inte ökade laster/tyngre trafik.

Nuläge

Vi utreder och planerar brobytet.

Om projektet

Vid trafikplats Mehedeby passerar E4 över väg 291 på två broar. Bron under norrgående körbana börjar nå sin slutliga livslängd och har sättningsskador. På grund av sin ålder är den heller inte dimensionerad för framtida tyngre trafik, och därför planerar vi att byta ut bron helt. Däremot är bron under södergående körbana nyare och konstruerad för att tåla tyngre trafik. 

Med den nya bron kommer bärighetsklassen på E4 att höjas till BK4, det vill säga tåla fler och tyngre fordon. Det gäller i båda riktningar mellan Uppsala och Gävle. 

Vi utreder och planerar brobytet under 2021. Preliminärt kommer bygget att genomföras under 2023.

Tidsplan

1 Samråd, översiktlig utformning December 2014

2 Samråd om detaljerad utformning och MKB Hösten 2015

3 Gransknig av vägplan Vintern 2016

4 Fastställelseprövning Januari–juli 2017

5 Byggstart Preliminärt 2023

Kontakt

Tom Sandberg

Projektledare

Telefon: +46 10-123 65 44