Logga in
Logga in

Fyra spår Uppsala Länsstyrelsen har fattat beslut om betydande miljöpåverkan

Länsstyrelsen Uppsala har fattat beslut att utbyggnaden av järnvägen på sträckan länsgränsen-söder Bergsbrunna innebär betydande miljöpåverkan. Därför tar vi fram en miljökonsekvensbeskrivning till järnvägsplanen.

Redan i början av planläggningen tar vi fram ett underlag som beskriver hur projektet kan påverka miljön. Länsstyrelsen tar sedan beslut om projektet kan antas medföra en betydande miljöpåverkan, det vill säga om projektet påverkar miljön i närheten av järnvägen på ett väsentligt sätt.

När ett järnvägsprojekt antas medföra betydande miljöpåverkan ska en miljökonsekvensbeskrivning tas fram. Det finns särskilda lagkrav som reglerar arbetet med miljökonsekvensbeskrivning och vad den ska innehålla. Länsstyrelsen ska godkänna miljökonsekvensbeskrivningen.

En miljökonsekvensbeskrivning ska behandla miljökvaliteter i området, bland annat boendemiljön och hälsoaspekter för de boende, stadsmiljön som helhet och natur- och kulturlandskapet. Den ska även beskriva projektets miljöpåverkan och förslag till försiktighets- och skyddsåtgärder.