Logga in
Logga in

Fyra spår Uppsala Uppsala Centralstation breddas för smidigare pendling

När järnvägen byggs ut till fyra spår ökar belastningen på Uppsala Centralstation. Efter utredningar och samråd har vi beslutat att gå vidare med en breddning av Uppsala Centralstation.

– Genom en breddning bygger vi vidare på den befintliga stationens struktur och skapar en samlad station som ger resenärerna korta och smidiga byten mellan transportslag, säger Lotten Herrman, regional direktör på Trafikverket.

Utredningarna och samråden har utgått från två huvudalternativ för utvecklingen av Uppsala Centralstation. Alternativen har varit att bredda den befintliga stationen eller att förlänga stationen söderut.

Skälen för att gå vidare med den lösning som innebär en breddad station är flera. Dels handlar det om att förenkla för resenärer genom korta gångavstånd mellan plattformar och resecentrum.

Det handlar också om att stationen genom en breddning integreras i staden på ett bättre sätt. Ytterligare ett skäl är att den närliggande godsbangården påverkas mindre av att stationen breddas än vad den skulle göra av en förlängning av stationen.

– Vi har tagit till oss de samrådssynpunkter som kommit in och yttrandena har stärkt Trafikverkets bild att det är lämpligt att gå vidare med en breddning av stationen, säger Lotten Herrman.

Nästa steg i projektet är att fortsätta planeringsarbetet med att ta fram en järnvägsplan för sträckan Söder Bergsbrunna-Uppsala C utifrån det valda alternativet.

Idag är det trångt i spåren. När järnvägen mellan Uppsala och Stockholms länsgräns byggs ut från två till fyra spår ökar kapaciteten på sträckan betydligt. Utbyggnaden ger förutsättningar för fler hållbara transporter när både fler resenärer kan ta tåget och mer gods kan transporteras på järnvägen.

 

Kontakt

Malin Lingh

Telefon: +46 10-123 51 41