Logga in
Logga in

Uppsala Väg 292 Tierp–Östhammar, korsningsåtgärder

Vi förbättrar säkerheten i korsningarna vid väg 292/290 i Österbybruk.

Vad?

Bygga om vägkorsningen 292/290.

Varför?

Höja trafiksäkerheten och minska antalet olyckor.

Nuläge

NCC är upphandlad entreprenör för bygget.

Om projektet

Under åren har det inträffat olyckor i korsningen vid väg 292/290 i Österbybruk, Östhammars kommun. Olyckorna har främst berott på att trafikanter på de anslutande vägarna till väg 292 inte har lämnat företräde för korsande trafik. Vi bygger därför om korsningen till cirkulationsplats för att öka trafiksäkerheten. Arbetet kommer att ske under hösten 2022.

Tidsplan

Här kan du läsa mer om projektets tidsplan.

Arbetet i korsningen i Österbybruk planeras äga rum under våren 2022.

Byggarbeten i Östebybruk beräknas färdiga i december 2022. 

Kontakt

Jeanette Höök

Projektledare

Telefon: +46 10-123 17 04

Stefan Yrjas

Markförhandlare