Logga in
Logga in

Väg 55, Örsundsbro-Kvarnbolund, mötesfri väg Arkeologisk utredning etapp 2 mellan Örsundsbro och Kvarnbolund

Upplandsmuseet har fått i uppdrag av Länsstyrelsen i Uppsala län att utföra en arkeologisk utredning etapp två inför vår planerade ombyggnation av väg 55 mellan Örsundsbro-Kvarnbolund.

Den arkeologiska utredningen innebär till en början att vi ska genomföra sökschakt. Sökschakt innebär att en grävmaskin skalar av det översta jordlagret, undersöker vad som framkommer och sedan lägger tillbaka den bortschaktade jorden.

Vi dokumenterar skador som uppstår på odlingsmark och liknande, men vi ber dig att kontakta oss direkt om ni vill begära ersättning för skador. Du som är berörd markägare har fått hem information via brev där vi ser ett behov av att genomföra sökschakt.

Arbete påbörjas vecka 14

Upplandsmuseet planerar att starta arbetet i fält under första veckan i april (vecka 14) med en undersökning till fots. Där efter börjar grävarbeten i mitten av april. Fältarbetet beräknas vara klart under försommaren 2022.

Utredningens syfte är att ta reda på om det finns fornlämningar som berörs av projektet genom att göra inventeringar i fält. De 31 platser som arkeologerna ska undersöka är utvalda utifrån den första arkeologiska utredningen som genomfördes hösten 2020. Nu återvänder vi till de platser som ser ut att kunna bli berörda av projektet för att undersöka om det finns några lämningar på platserna som vi hittat i den skrivbordsinventering vi genomförde tidigare. Om den arkeologiska utredningen visar att projektet berör fornlämningar kan länsstyrelsen besluta om att en arkeologisk förundersökning ska göras.

Klicka här för mer information om Upplandsmuseets arkeologiverksamhet

Kartor som visar förväntade områden för sökschakt