Logga in
Logga in

Värmland E45, Östmarkskorset, trafiksäkerhetsåtgärder

Vi har byggt om korsningen Östmarkskorset till två förskjutna trevägskorsningar för att öka trafiksäkerheten och framkomligheten.

Vad?

Trafiksäkerhetsåtgärder.

Varför?

För att öka trafiksäkerheten och tillgängligheten.

Nuläge

Vi är klara med arbetet. Några mindre åtgärder återstår under hösten.

Om projektet

E16/E45 är en viktig pulsåder genom Värmland för arbetspendling, godstransporter och vinterturism. Korsningen Östmarkskorset längs E45 hade brister i både trafiksäkerhet och framkomlighet för dem som ska korsa eller köra ut på E45.

Vi har byggt om korsningen till två förskjutna trevägskorsningar med vänstersvängfält på E45/E16. Vi har flyttat Östmarksvägens anslutning till E45/E16 söderut och breddat väg 947 dessutom är den komplettad med vänstersvängfält för trafik mot handelsområdet väster om E45/E16.

Ersättning av markintrång

För dig som väntar på ersättning för markintrång på din fastighet så kommer ersättning att betalas ut efter avslutad värdering och enligt nuvarande bedömning sker det under hösten 2022.

Tidsplan

1 Byggstart 2021

2 Klart sommaren 2022

Kontakt

Jonas Brandt

Projektledare

Telefon: +46 10-123 05 93

Hans Eklund

Markförhandlare

Telefon: +46 10-124 18 82