Logga in
Logga in

Värmland E45, Östmarkskorset, trafiksäkerhetsåtgärder

Vi bygger om korsningen Östmarkskorset till två förskjutna trevägskorsningar. Vi gör det för att öka trafiksäkerheten och framkomligheten.

Vad?

Trafiksäkerhetsåtgärder.

Varför?

Öka trafiksäkerheten och tillgängligheten.

Nuläge

Bygget har tagit ett uppehåll under vintern och beräknas återupptas i april 2022.

Om projektet

E16/E45 är en viktig pulsåder genom Värmland för arbetspendling, godstransporter och vinterturism. Korsningen Östmarkskorset längs E45 har brister i både trafiksäkerhet och framkomlighet för dem som ska korsa eller köra ut på E45.

Vi har börjat att bygga om dagens korsning till två förskjutna trevägskorsningar med vänstersvängfält på E45/E16. Vi flyttar Östmarksvägens anslutning till E45/E16 söderut och breddar väg 947 samt kompletterar den med vänstersvängfält för trafik mot handelsområdet väster om E45/E16.

25 april–22 maj 2022 kommer arbete pågå inom hela arbetsområdet (vecka 17-20)

Vecka 17 monterar vi räckesavslut. Vecka 18-19 asfalterar vi E45/E16 och väg 947. Veckan därefter (vecka 20) pågår detaljarbeten, så som att måla linjer på vägen.

Under denna period regleras trafiken vissa dagar med lots eller TMA (skyddslastbil) vilket kan innebära mindre störningar.

Karta vägarbete

Vita markeringar i kartan visar vart arbete kommer utföras.

Tidsplan

1 Byggstart 2021

2 Klart sommaren 2022

Kontakt

Jonas Brandt

Projektledare

Telefon: +46 10-123 05 93

Hans Eklund

Markförhandlare

Telefon: +46 10-124 18 82