Logga in
Logga in

Värmland Värmlandsbanan: Charlottenberg resecentrum, tillgänglighetsåtgärder

Vi tillgänglighetsanpassar Charlottenberg resecentrum. Det ska bli enklare och säkrare för personer med nedsatt rörlighet att resa med tåg samt öka komforten för resenärer.

Vad?

Hissar byggs till befintliga plattformar och plattformarna förses med väderskydd, bänkar och papperskorgar.

Varför?

För att öka användarvänligheten, underlätta hållbart resande och öka tillgänglighet på Charlottenbergs station för funktionshindrade.

Nuläge

Produktion i stort sett klart, förutom lite restarbeten som görs färdigt under december 2023.

Om projektet

Vi tillgänglighetsanpassar Charlottenberg resecentrum genom att bygga två hissar som ansluter till befintlig gång- och cykeltunnel samt utrusta plattformarna med väderskydd, bänkar och papperskorgar. När det är klart ska det bli enklare och säkrare för personer med nedsatt rörlighet att resa med tåg samt öka komforten för resenärer.

I dagsläget behöver personer som inte kan använda trapporna från gång- och cykeltunneln ta en omväg och gå över en obevakad plankorsning för att nå mittplattformen. 

Så påverkar det dig

Som närboende kommer du att påverkas av buller när vi utför spontning och andra arbeten som medför buller. Gång- och cykeltunneln kommer att vara i bruk under hela byggtiden men kommer avsmalnas för att säkra utrymme åt både trafikanter och arbetare. Perrongerna kommer också vara i bruk under byggtiden så att resandeutbyte kan ske så smidigt som möjligt.

När projektet är klart kommer Charlottenberg ha en tågstation med fullt utrustade plattformar som är säkra och smidiga att ta sig till och från.

Tidsplan

1 Byggstart Våren 2023

2 Klart slutet av 2023

Kontakt

Arne Nyhammar

Projektledare

Telefon: +46 10-123 33 70