Logga in
Logga in

Värmland Väg 61, Graninge–Speke

Vi har byggt om väg 61 mellan Graninge och Speke till mötesfri väg. Det har vi gjort vi för att förbättra trafiksäkerheten.

Vad?

Vi bygger om väg 61 till mötesfri landsväg.

Varför?

Förbättra trafiksäkerheten.

Nuläge

Slutjusteringar.

Om projektet

Väg 61 mellan Graninge och Speke har låg trafiksäkerhet och dålig tillgänglighet för oskyddade trafikanter och resande med kollektivtrafik. Nu har vi byggt om vägen för att få en trafiksäker vägsträcka med god tillgänglighet för alla trafikanter.

Vi har byggt om väg 61 så att den blir en mötesfri 2+1-väg. Vi har även byggt en gång- och cykelväg på delar av sträckan och en gång- och cykelport så att det blir möjligt att cykla från Speke till Arvika på ett trafiksäkert sätt. Busshållplatserna på sträckan har vi tillgänglighetanpassat, och på delar av sträckan har vi satt upp viltstängsel.

Vägen är nu öppen för trafik. Under november 2021 gör vi en del små justeringar innan det blir vinteruppehåll. I vår när vädret tillåter gör vi sedan de sista slutjusteringarna.

Det här gör vi vecka 18–21 på väg 61

I maj gör vi de sista arbetena i projektet Graninge–Speke längs väg 61. Du som rör dig längs med sträckan kan komma att påverkas.

Arbeten på gång- och cykelport vid Högvalta–Taserud

  • 2–13 maj arbetar vi på gång- och cykelporten vid Högvalta–Taserud. Det kommer att vara möjligt att passera under arbetet, följ skyltar och vakternas instruktioner.

Vägarbeten på väg 61

  • 3–27 maj justerar vi asfalten på flera ställen längs med hela projektsträckan Graninge–Speke (markerat i svart på kartan). Stor påverkan för trafikanter
  • 9–13 maj byter vi ut räcket på gång- och cykelporten vid Högvalta-Taserud. Det nya räcket är lägre vilket förbättrar sikten och trafiksäkerheten i korsningen.

    Under pågående arbete är alla kommunala vägar som ansluter till väg 61 avstängda (markerat med röd cirkel på kartan). Ett körfält på väg 61 är avstängt, vi reglerar trafiken med lots och trafikljus förbi arbetsplatsen. Stor påverkan för trafikanter.

I översiktskartan kan du se projeksträckan och korsningen som vi arbeter i 9–13 maj (jpg, 277 kB).

Ersättning av markintrång

För dig som väntar på ersättning för markintrång på din fastighet så kommer ersättning att betalas ut efter avslutad värdering och enligt nuvarande bedömning sker det under hösten 2022.

Tidsplan

1 Kompletteringsarbeten våren 2022

2 Klart försommaren 2022

Kontakt

Marie Olsson

Telefon: +46 10-123 21 04