Logga in
Logga in

Värmland Väg 61, Graninge–Speke

Vi har byggt om väg 61 mellan Graninge och Speke till mötesfri väg. Det har vi gjort vi för att förbättra trafiksäkerheten.

Vad?

Vi bygger om väg 61 till mötesfri landsväg.

Varför?

Förbättra trafiksäkerheten.

Nuläge

Slutjusteringar.

Om projektet

Projektsidan avvecklas

Den här sidan kommer att plockas bort om cirka 30 dagar då projektet har slutförts.

​Väg 61 mellan Graninge och Speke har låg trafiksäkerhet och dålig tillgänglighet för oskyddade trafikanter och resande med kollektivtrafik. Nu har vi byggt om vägen för att få en trafiksäker vägsträcka med god tillgänglighet för alla trafikanter.

Vi har byggt om väg 61 så att den blir en mötesfri 2+1-väg. Vi har även byggt en gång- och cykelväg på delar av sträckan och en gång- och cykelport så att det blir möjligt att cykla från Speke till Arvika på ett trafiksäkert sätt. Busshållplatserna på sträckan har vi tillgänglighetanpassat, och på delar av sträckan har vi satt upp viltstängsel.

Vägen är nu öppen för trafik. Under våren och försommaren 2022 när vädret tillåter gör vi de sista slutjusteringarna. 

Ersättning av markintrång

För dig som väntar på ersättning för markintrång på din fastighet så kommer ersättning att betalas ut efter avslutad värdering och enligt nuvarande bedömning sker det under hösten 2022.

Tidsplan

1 Kompletteringsarbeten april–försommaren 2022

2 Klart juni 2022

Kontakt

Marie Olsson

Telefon: +46 10-123 21 04