Logga in
Logga in

Värmland Väg 61/Rastavägen, korsningsåtgärder vid Eda Supermarket

Vi ska bygga vänstersvängfält och vänsterpåfartsfält i korsningen mellan väg 61 och Rastavägen vid Eda supermarket. Det gör vi för att förbättra säkerheten i korsningen.

Vad?

Bygga vänstersvängfält och vänsterpåfartsfält i korsningen mellan väg 61 och Rastavägen vid Eda Supermarket. Dessutom ska vi bredda vägen i korsningen.

Varför?

Förbättra trafiksäkerheten i korsningen.

Nuläge

Bygge pågår.

Om projektet

Med anledning av den nya detaljplanen för Eda Supermarket planerar vi för att bygga om korsningen mellan väg 61 och Rastavägen i Eda Glasbruk. Det gör vi för att förbättra trafiksituationen i området. 

Framkomligheten för vänstersvängande fordon är i dag dålig i korsningen. De senaste tio åren har trafiken ökat i Charlottenberg och till Eda glasbruk, och dagens trafiklösningar räcker inte till längre. Varken väg 61 eller lokalgatunätet har varit dimensionerade för den trafikökning som handelsetableringarna har medfört.

Tidsplan

1 Byggstart Hösten 2022

2 Klart November 2022

Kontakt

Adam Marttila

Projektledare

Telefon: +46 10-123 49 12