Logga in
Logga in

Värmland Väg 61/Rastavägen, korsningsåtgärder vid Eda Supermarket

Vi har byggt vänstersvängfält och vänsterpåfartsfält i korsningen mellan väg 61 och Rastavägen vid Eda Supermarket. Det har vi gjort för att förbättra säkerheten i korsningen.

Vad?

Bygga vänstersvängfält och vänsterpåfartsfält i korsningen mellan väg 61 och Rastavägen vid Eda Supermarket. Dessutom ska vi bredda vägen i korsningen.

Varför?

Förbättra trafiksäkerheten i korsningen.

Nuläge

Projektet är klart. Webbsidan tas bort den 29 juni.

Om projektet

Med anledning av den nya detaljplanen för Eda Supermarket har vi under hösten 2022 byggt om korsningen mellan väg 61 och Rastavägen i Eda glasbruk. Det har vi gjort för att förbättra trafiksituationen i området. 

Framkomligheten för vänstersvängande fordon var innan ombyggnationen dålig i korsningen. De senaste tio åren har trafiken ökat i Charlottenberg och till Eda glasbruk, och tidigare trafiklösningar räckte inte till längre. Varken väg 61 eller lokalgatunätet hade tidigare varit dimensionerade för den trafikökning som handelsetableringarna har medfört.

Tidsplan

1 Byggstart Hösten 2022

2 Klart vägbygget Slutet av oktober 2022

3 Asfaltering och uppsättning av vägräcken Maj 2023

Kontakt

Adam Marttila

Projektledare

Telefon: +46 10-123 49 12