Logga in
Logga in

Värmland Väg 752, Mölnbacka, byte av bro

Vi planerar att bygga en ny bro över Västra Örtens utlopp.

Vad?

Vi planerar att bygga en ny bro över Västra Örtens utlopp.

Varför?

Öka kapaciteten.

Nuläge

Nya bron öppen för trafik.

Om projektet

Väg 752, som går mellan Mölnbacka och riksväg 63, är utpekad av näringslivet (inklusive bärighetsgruppen i Värmland) som en viktig väg. Men på grund av att bron över Västra Örtens utlopp har låg bärighet, så kan inte vägen användas i tillräcklig omfattning. Bron har inga större anmärkningar, och finns därför inte med i den nationella brobytesplanen som prioriterad att bytas ut under de närmaste åren .

Brons låga bärighet gör att näringslivet i Värmland inte kan använda väg 752 för sina transporter i önskvärd omfattning. Förslag för att förstärka bron har tidigare tagits fram, men på grund av nya bronormer har vi inte kunnat genomföra detta, och därför kommer vi att bygga en ny bro. Den nya bron kommer att byggas med full bärighet enligt de nya bronormerna, vilket innebär en belastningsgräns på 74 ton.

Målet är ökad regional utveckling och transportkvalitet samt reducerad miljöbelastning och vägslitage.

Tidsplan

1 Samråd tidigt skede (samrådsunderlag) februari–mars 2019

2 Beslut om betydande miljöpåverkan mars 2019

3 Samrådsmöte och samrådshandling maj 2019

4 Granskning av vägplan november –december 2019

5 Fastställelsprövning mars 2020

6 Byggstart augusti 2021

7 Nya bron beräknas öppnas för trafik maj/juni 2022

8 Planerad att bli klart klart i sin helhet hösten 2022

Översiktbild

Röd ring i översiktskartan där den planerade bron byggs ligger lodrätt mellan Hammartorpsberget och Hudnäset på väg 752 mellan Mölnbacka och riksväg 63.

Kartan visar vart på väg 752 mellan Mölnbacka och riksväg 63 som den nya bron (röd ring) byggs över Västra Örtens utlopp. 
Se kartan i en större storlek (png, 384 kB)

Kontakt

Arne Nyhammar

Projektledare

Telefon: +46 10-123 33 70

Sara Vilagos

Markförhandlare

Telefon: +46 10-124 16 31