Logga in
Logga in

Västerbotten E12, Förstärkning av bro över Ume älv, Portbron

Väg E12 är en för regionen en mycket viktig transportled för tunga och långväga transporter. Portbron, cirka 4 km söder om Hemavan klarar inte den framtida nya bärighetsklassen BK 4 och ska därför förstärkas.

Vad?

Förstärkning av bro över Ume älv, Portbron, ca 4 km söder om Hemavan, för att få BK4.

Varför?

Bron klarar inte BK4.

Nuläge

Arbete pågår.

Om projektet

Just nu låser Portbron all framtida BK4 trafik fram och tillbaka mellan Storuman och norska gränsen och även från Sorsele via väg AC1132. Trafikverket kommer därför att genomföra förstärkningsåtgärder. Arbetet kommer att ske under och runt bron, vilket inte påverkar framkomligheten på körbanorna. Som trafikant är det viktigt att du anpassar hastigheten och respekterar skyltning. Arbetet beräknas bli färdigt i början av oktober 2022.

Tidsplan

Ställningsbyggen, etablering och förberedande arbeten under juli.

Projektet beräknas färdigt i början av oktober 2022.

Kontakt

Per Andersson

Projektledare

Telefon: +46 10-123 23 06