Logga in
Logga in

Västerbotten E12, Norrlunda-Betseledammen, gång- och cykelväg

Vi har byggt en gång- och cykelväg längs E12, mellan Norrlunda och infarten till Lyckans fritidsområde vid Betseledammen. Tidigare tvingades fotgängare och cyklister att färdas på samma väg som biltrafik, längs E12.

Vad?

En gång- och cykelväg.

Varför?

För att öka trafiksäkerheten för gående och cyklister.

Nuläge

Vi har byggt färdigt.

Om projektet

Vi har byggt en gång- och cykelväg längs väg E12 mellan Norrlunda och Betseledammen. Den aktuella vägsträckan – Lugnet, byn Norrlunda, Norrlundas grustäkt till Lyckans fritidsområde Betseledammen – är cirka 2,6 kilometer lång med en skyltad hastighet mellan 50 till 90 kilometer i timmen och vägrenen är antingen mycket smal eller obefintlig.

Vi vill förbättra säkerheten och tillgängligheten för oskyddade trafikanter och har därför byggt en 2,5 meter bred gång- och cykelväg på östra sidan om E12 där de flesta målpunkterna finns. 

Fördjupning

Lokaliseringen och bredden har också anpassats för att underlätta drift- och underhåll av vägen.

Vid trånga passager som fastigheter och bäcktrummor får gång- och cykelvägen intill E12 kantsten som avgränsning medan avståndet breddas med en skiljeremsa på sträckan vid Norrlunda grustäkt.

Vi har byggt passager över E12 vid Lugnet och två busshållplatser i vardera riktningen i byn Norrlunda. De oskyddade trafikanterna leds in på det befintliga gång- och cykelvägnätet i Lycksele vid kyrkogården.

Webbplatsen kommer att tas bort

Den här webbplatsen för gång- och cykelvägsprojektet mellan Norrlunda och Betseledammen kommer att tas bort innan årets slut då projektet är färdigbyggt. 

Dokument

Tidsplan

1 Byggstart juni 2022

2 Semesteruppehåll i arbetet 6 juli–7 augusti 2022

3 Bygget återupptas efter semesterledighet 8 augusti 2022

Förutom arbeten med att bygga en stödmur under mars 2023.

5 Slutfört sensommar/höst 2023

Kontakt

Jenny Heldestad

Projektledare

Telefon: +46 10-123 40 15