Logga in
Logga in

Västerbotten E12, Norrlunda-Betseledammen, gång- och cykelväg

Vi planerar att bygga en gång- och cykelväg längs E12, mellan Norrlunda och infarten till Lyckans fritidsområde Betseledammen. I dag tvingas fotgängare och cyklister färdas på samma väg som biltrafik.

Vad?

En gång- och cykelväg.

Varför?

För att öka trafiksäkerheten för gående och cyklister.

Nuläge

Arbete med bygghandling snart klar. Upphandling av entreprenör planeras ske i närtid.    

Om projektet

Vi planerar för en gång- och cykelväg längs väg E12 mellan Norrlunda och Betseledammen. Den aktuella vägsträckan – Lugnet, byn Norrlunda, Norrlundas grustäkt till Lyckans fritidsområde Betseledammen – är cirka 2,6 kilometer lång med en skyltad hastighet mellan 50 till 90 kilometer i timmen och vägrenen är antingen mycket smal eller obefintlig.

Vi vill förbättra säkerheten och tillgängligheten för oskyddade trafikanter och planerar att bygga en 2,5 meter bred gång- och cykelväg på östra sidan om E12 där de flesta målpunkterna finns. 

Fördjupning

Lokaliseringen och bredden har också anpassats för att underlätta drift- och underhåll av vägen.

Vid trånga passager som fastigheter och bäcktrummor planeras vägen intill E12 med kantsten som avgränsning medan avståndet breddas med en skiljeremsa på sträckan vid Norrlunda grustäkt.

Vi planerar passager över E12 vid Lugnet och två busshållplatser i vardera riktningen i byn Norrlunda. De oskyddade trafikanterna leds in på det befintliga gång- och cykelvägnätet i Lycksele vid kyrkogården.

Dokument

Tidsplan

1 Byggstart Vår/sommar 2022

Kontakt

Jenny Heldestad

Projektledare

Telefon: +46 10-123 40 15