Logga in
Logga in

Västerbotten E12, tätortsupprustning genom Hemavan

Projektet är en tätortsupprustning på E12 genom Hemavan bestående av flera åtgärder av bland annat refuger och nya timglaslösningar vid passage över E12.

Vad?

Tätortsupprustning.

Varför?

För att öka trafiksäkerheten och göra anpassningar utifrån allmänhetens inkomna synpunkter.

Nuläge

Bygge pågår.

Om projektet

Den långväga trafiken på E12 blandas idag med den lokala trafiken och med oskyddade trafikanter. Invånarna upplever att hastigheten inte efterlevs genom tätorten. På tidigare byggd torgyta har det förekommit fallolyckor på grund av att nivåskillnader upplevs otydliga.

Trafikverket kommer att utföra åtgärder av refuger, nya timglaslösningar vid passage över E12, uppförande av entrétorn och åtgärdande av sten- och plattsättning på torget. Projektets mål är att öka trafiksäkerheten för oskyddade trafikanter.

Utformning av tornen
Tornen kommer att placeras vid sidan av E12. På ritningen nedan syns även stöden, dessa kommer att vara under markytan och det är bara själva torndelen som kommer att synas. Ytan runt tornen kommer att sås in med ängsfrö. Totalt kommer fem torn att placeras längs sträckan.

Aktuellt

E12 leds tillfälligt om via Berglundsvägen

Just nu pågår arbeten vid korsningen Vintervägen/E12 och trafiken på E12 leds tillfälligt om via Berglundsvägen. Trafikomledningen upphör på tisdag kväll, (12/9).

Vi ber om ursäkt för de störningar omledningen innebär för närboende och andra berörda. 

E12 kommande trafikstörningar

När avsmalningarna på E12 vid badhuset/Fjällcenter och i höjd med centrumliften ska beläggas kommer tillfälliga trafikstörningar i form av väntan på passage att uppstå. Det kommer att finnas flaggvakt på plats. Räkna med att du kan behöva vänta en stund. 

Till dig som kör eller färdas i Hemava

Anpassa hastigheten, följ skyltning/hänvisning och var extra vaksam då många oskyddade trafikanter rör sig i området. Tack för att du visar respekt till dina medtrafikanter och närboende.

 

1 Byggstart Mitten av augusti 2023

2 Färdigt Hösten 2023

Kontakt

Patrik Wihlzon

Projektledare

Telefon: 072-558 69 88