Logga in
Logga in

Västerbotten E12, Viltstängsel Norra länken, Umeå

Målet med projektet är att minska antalet viltolyckor längs med E12, Norra Länken.

Vad?

Viltstängsel längs med Norra Länken, E12, Umeå.

Varför?

Minska antalet viltolyckor.

Nuläge

Vi har upphandlat en byggentreprenör och planerar inför byggstarten i augusti.

Om projektet

I dag saknar sträckan viltstängsel och djur rör sig mellan skogsområdena runt E12, Norra länken. Trafikverket vill därför öka trafiksäkerheten genom att bygga viltstängsel.

En vägplan (typfall 2) för upprättande av viltstängsel har tagits fram och byggstart är planerad till augusti 2022.

Här kan du läsa mer om Trafikverkets arbete med att förebygga viltolyckor i trafiken.

Tidslinje

1 Samråd September 2019

2 Beslut om betydande miljöpåverkan Oktober 2019

3 Granskning Mars 2020

4 Fastställelseprövning Maj 2020

5 Upphandling entreprenad Vår 2022

6 Byggstart Beräknas i augusti 2022

Dokument

Kontakt

Jenny Heldestad

Telefon: +46 10-123 40 15