Logga in
Logga in

Västerbotten E12, Viltstängsel Norra länken, Umeå

Målet med projektet är att minska antalet viltolyckor längs med E12, Norra Länken.

Vad?

Viltstängsel längs med Norra Länken, E12, Umeå.

Varför?

Minska antalet viltolyckor.

Nuläge

Produktion färdigställs i oktober 2022.

Om projektet

I dag saknar sträckan viltstängsel och djur rör sig mellan skogsområdena runt E12, Norra länken. Trafikverket vill därför öka trafiksäkerheten genom att bygga viltstängsel.

En vägplan (typfall 2) för upprättande av viltstängsel har tagits fram och bygget startade i juni 2022.

Här kan du läsa mer om Trafikverkets arbete med att förebygga viltolyckor i trafiken.

Så påverkas du under byggtiden

Vi har påbörjat arbetet med viltstängselåtgärderna med bland annat avverkning av skog. Uppsättning av själva viltstängslet beräknas börja i september.  

Arbetet pågår under dagtid på vardagar så att du kommer påverkas så lite som möjligt. Tänk på att följa skyltning och respektera dina medtrafikanter. Tack för att du gör vår arbetsplats säker!

Tidslinje

1 Samråd September 2019

2 Beslut om betydande miljöpåverkan Oktober 2019

3 Granskning Mars 2020

4 Fastställelseprövning Maj 2020

5 Upphandling entreprenad Vinter 2022

6 Entreprenörsupphandling klar Våren 2022

7 Byggstart Juni 2022

8 Uppsättning av viltstängsel Beräknas starta i september 2022

Dokument

Kontakt

Jenny Heldestad

Telefon: +46 10-123 40 15