Logga in
Logga in

Västerbotten E4, Granberget, rastplats

Trafikverket bygger en ny rastplats utmed E4:an mellan Sikeå och Gumboda i norrgående riktning.

Vad?

Vi ska bygga en rastplats för vila och rekreation vid Granberget.

Varför?

För att öka trafiksäkerheten.

Nuläge

Bygget av rastplatsen pågår.

Om projektet

Det finns idag krav på att rastplatser ska finnas med vissa avstånd utmed vägarna så att yrkestrafikanter ska ha möjlighet att ta en rast. En rastplats ska vara tillgänglig för alla, dygnet runt och året runt. Målet för rastplatsen är att den ska vara en fin plats att vila på och på så sätt öka trafiksäkerheten för trafikanter längs E4:an och underlätta för näringslivets transporter.

Rastplatsen kommer att utrustas med toalett och lekutrustning och ligger i skogsmiljö.

Rastplatsen byggs i samband med att vi bygger mötesfri väg mellan Sikeå och Gumboda. Sikeå-Gumboda

Den parkeringsficka som funnits på Granberget kan inte användas efter den 30 september 2021 pga ombyggnationen till mötesfri väg. 

Trafikpåverkan

Hastigheten förbi arbetet har satts ner. Byggtrafik och transporter förekommer under hela byggtiden. Tänk på att vägen är en arbetsplats så ta det försiktigt, håll hastighetsbegränsningarna och följ skyltningen.

Tidsplan

Tidplanen är preliminär

1 Vägplan fastställd 2019-10-24

2 Entreprenör upphandlad Maj 2021

3 Byggstart Mars 2023

4 Rastplatsen färdigbyggd Hösten 2023

Dokument E4, Granberget, rastplats

Kontakt

Anneli Lindberg

Projektledare

Telefon: +46 10-123 93 55