Logga in
Logga in

Västerbotten E4, Granberget, rastplats

Trafikverket planerar att bygga en ny rastplats utmed E4:an mellan Sikeå och Gumboda i norrgående riktning.

Vad?

Vi ska bygga en rastplats för vila och rekreation vid Granberget.

Varför?

För att öka trafiksäkerheten.

Nuläge

Vägplanen är fastställd och har vunnit laga kraft. Entreprenör upphandlad.

Om projektet

Det finns idag krav på att rastplatser ska finnas med vissa avstånd utmed vägarna så att yrkestrafikanter ska ha möjlighet att ta en rast. En rastplats ska vara tillgänglig för alla, dygnet runt och året runt. Målet för rastplatsen är att den ska vara en fin plats att vila på och på så sätt öka trafiksäkerheten för trafikanter längs E4:an. 

Rastplatsen kommer att byggas i samband med att vi bygger mötesfri väg mellan Sikeå och Gumboda. Sikeå-Gumboda

Den parkeringsficka som funnits på Granberget kan inte användas efter den 30 september 2021 pga ombyggnationen till mötesfri väg. 

Tidsplan

Tidplanen är preliminär

1 Vägplan fastställd 2019-10-24

2 Entreprenör upphandlad Maj 2021

3 Byggstart Mars 2023

4 Rastplatsen färdigbyggd Hösten 2023

Dokument E4, Granberget, rastplats

Kontakt

Anneli Lindberg

Projektledare

Telefon: +46 10-123 93 55

Informationen nedan visas enbart inom Trafikverkets nätverk

Innehållsansvarig
Anneli Lindberg
Kommunikatör
Eva-Lotta Ögren