Logga in
Logga in

Västerbotten E4, Västerbotten, faunabroar stora däggdjur

Trafikverket bygger två planfria passager i form av faunabroar över E4 i Västerbotten, där vilt och ren kan passera.

Vad?

Två planfria faunabroar för större däggdjur byggs, en i Gladaberget och en i Granberget.

Varför?

För att öka trafiksäkerheten och minska barriäreffekten av E4:an.

Nuläge

Gladaberget: bron blev klar i oktober 2022. Granberget: byggnation pågår, klart hösten 2023.

Om projektet

För att möjliggöra en långsiktigt hållbar renskötsel, begränsa barriäreffekterna för vilt och förbättra framkomligheten och trafiksäkerheten har Trafikverket sett ett behov av åtgärder längs E4 i Norrbotten och Västerbotten.

Vi bygger därför två planfria passager i form av faunabroar över E4 där vilt och ren kan passera. En bro byggs i höjd med Gladaberget i närheten av Djäkneboda. En bro byggs i höjd med Granberget mellan Sikeå och Gumboda.  

På grund av stängsel och höga trafikmängder är E4 idag en stark barriär i landskapet för rennäringen och vilda djur. På flera ställen är idag kustremsan öster om E4 mycket svår att nyttja för rennäringen och vilda djur löper stora risker när de väljer att passera E4 för att nå områden på andra sidan vägen.

Gladaberget

I september 2021 påbörjades bygget av faunabron vid Gladaberget, den färdigställdes oktober 2022.

Granberget

Bygget av faunabron vid Granberget påbörjades maj 2022, den färdigställs hösten 2023.

Trafiken leds om via en tillfällig förbifart vid sidan om E4. Hastigheten har satts ner. Byggtrafik och transporter förekommer under hela byggtiden. Tänk på att vägen är en arbetsplats så ta det försiktigt, håll hastighetsbegränsningarna och följ skyltningen.

Tidsplan

1 Byggstart Gladaberget September 2021

2 Gladaberget klart Oktober 2022

3 Byggstart Granberget Maj 2022

4 Granberget klart Hösten 2023

Kontakt

Anneli Lindberg

Projektledare

Telefon: +46 10-123 93 55


Informationen nedan visas enbart inom Trafikverkets nätverk

Innehållsansvarig
Anneli Lindberg
Kommunikatör
Eva-Lotta Ögren