Logga in
Logga in

Brobalken är lyft från marken

Vid brolanseringsolyckan över Umeälven halkade brobalken av från stöd ett på den södra sidan av älven och landade på marken nedanför stödet. Nu har balken lyfts från marken och arbetet har gått bra.

Sedan det första lyftet då balken lyftes lös från pelare 2 och 3 har den ”roterats” , det vill säga lyfts så att balken ligger rätt i höjd- och sidled. Över pelare 2 har balkens ovan- och utsidor kapats bort för att möjliggöra ett lyft av balkänden som vilat mot marken vid det södra landfästet.

Balkänden har lyfts cirka 7,2 meter och byggandet av ett temporärt stöd cirka 30 meter från landfästet har påbörjats. När det stödet byggts kommer balkänden att sänkas så att den vilar på alla temporära stöd. I det skedet kommer den temporära konstruktionen (”Cantilever Gantry”) som byggts och använts vid lyften vid det södra landfästet att demonteras då den inte behövs längre. Efter att det gjorts kapas även balkens undersida vid stöd 2 och arbeten med att återlansera, ”dra i land”, cirka 100 meter av balken till lanseringsbanan söder om bron så att kommande reparationsarbeten kan påbörjas.

Kontakt

Tomas Ek

Projektledare Umeåprojektet, övergripande

Telefon: +46 10-123 25 87

Tommy Taftø

Projektledare entreprenad 8 och 9.

Telefon: +46 10-123 05 25

Gerhard Barrestål

Projektledare entreprenad 10

Telefon: +46 10-124 05 12

Anna-Karin Boström

Regional kommunikatör

Telefon: +46 10-123 74 76