Logga in
Logga in

Umeåprojektet, Västra länken Ny tidplan för Västra länken och bron över Umeälven

Bron över Umeälven som nu byggs i Västra Länken kommer inte att bli färdig och öppnas för trafik förrän tidigast till juli 2023.

- De förberedande arbetena inför de planerade åtgärderna börjar nu bli klara.  Det har varit ett omfattande risk- och analysarbete som pågått sedan olyckan inträffade. Det har varit viktigt att dels inventera alla skador, synliga såväl som osynliga och bedöma vilka åtgärder som de kräver, samt de risker som de medför och hur de då påverkar räddningsarbetet, säger Tomas Ek, övergripande projektledare för Umeåprojektet  på Trafikverket.

Säkerheten är den största prioriteten under räddningsarbetena. Entreprenören GRK och Trafikverket, har varit väldigt noggranna i att försöka hitta t.ex. inspända krafter, som vid ett lyft skulle kunna få brobalken att röra sig på ett oväntat sätt. Ett antal mätpunkter kommer att följas upp kontinuerligt när arbetena pågår för att säkerställa att arbetena kan stoppas om inte allt går som planerat.

- Det går dessvärre inte att göra en hundraprocentig tidplan med ett säkert datum för färdigställande förrän bron är åtgärdad och klar för fortsatt lansering, vilket förhoppningsvis kan ske under juli 2022. Oväntade förutsättningar som påverkar tidplanen kan fortfarande dyka upp fram till dess, säger Tomas Ek, övergripande projektledare, Trafikverket.

Det som kommer att ske först av de kommande åtgärderna är att brobalken kommer att lyftas några centimetrar upp från de två brostöden nu i början på mars. På så sätt friläggs brobalken och stöden från varandra och reparation och åtgärd av brostöden kan påbörjas. Därefter så kommer reparationen av brobalken att påbörjas genom att den del som fallit ner på marken vid det södra landfästet, kapas och därefter lyfts upp och återlanseras till lanseringsbanan på fast mark bakom landfästet och repareras där.

Kontakt

Tomas Ek

Projektledare Umeåprojektet, övergripande

Telefon: +46 10-123 25 87

Tommy Taftø

Projektledare entreprenad 8 och 9.

Telefon: +46 10-123 05 25

Gerhard Barrestål

Projektledare entreprenad 10

Telefon: +46 10-124 05 12

Anna-Karin Boström

Regional kommunikatör

Telefon: +46 10-123 74 76