Logga in
Logga in

Succé för Mobility management i Umeå

Mobility management (MM) i byggskedet är ett koncept för att främja hållbara resor och transporter samt ett sätt att minska trafiken genom byggarbetsplatsen. Nu är projektet avslutat – och resultatet blev över förväntan.

- Det var varit en hel del stora utmaningar under projekttiden, inte minst en drygt två år lång pandemi. Vi tvingades på kort tid att tänka om och driva hela projektet digital. Men med facit i hand så är vi mer än nöjda med utfallet, säger Anna-Karin Boström, projektledande kommunikatör vid Trafikverket.

Mobility managementprojektet på entreprenad 8, Västra länken har letts av Trafikverket och ett konsultföretag. Kommuner, regionen och ett antal övriga samarbetspartners har bidragit till framgången. Projektet startade i slutet av mars 2020 och pågick till sommaren 2021, i samband med att trafikomläggningen av E12 till Klockarbäckens industriområde upphörde.

- Vi genomförde bland annat informationsturnéer bland lokala företag med fokus hållbart resande, nudging-aktiviteter och testresenärsaktiviteter för elcykel. Vi tog lärdom från ett tidigare Mobility managementprojekt (byggandet av cirkulationsplatsen i korsningen E4 Kolbäcksvägen/Ålidbacken, Umeåprojektet) och resultatet går nu att läsa svart på vitt i slutrapporten. Jag tror detta ger goda förutsättningar för framtida hållbara samarbeten i Umeå och regionen, säger Anna-Karin Boström, projektledande kommunikatör vid Trafikverket.

Rapport Mobility managementprojektet, Västra länken, (pdf-fil, 1,8 MB, öppnas i nytt fönster.)

Mer information om Umeåprojektets Mobility managementprojekt hittar du längre ner på projektets hemsida.

Fakta:
Vad är mobility management i byggskedet?

Mobility management (MM) i byggskedet är ett koncept för att främja hållbara resor och transporter samt ett sätt att minska trafiken genom byggarbetsplatsen. Åtgärder ska ge en utformning och ett utbud för ökad användbarhet, säkerhet och konkurrenskraft för gång, cykel, kollektivtrafik samt samåkning gentemot ensamåkande i bil. Detta kombineras med beteendepåverkande åtgärder som effektivt minskar bilanvändningen genom att förändra resenärers attityder och beteenden. Kort sagt handlar mobility management i byggskedet om att hitta, utveckla och informera om valmöjligheter.