Logga in
Logga in

Umeåprojektet, Västra länken Umeälven avstängd för båttrafik

Nu pågår arbetet med att reparera och återställa brobalken över Umeälven i höjd med Killingholmen. I samband med dessa arbeten finns det risk för nedfallande föremål. Detta påverkar dig som har båt i Umeälven.

2021 hade Trafikverket tillstånd att stänga älven för båttrafik på grund av rasrisker och risk för nedfallande föremål vid broarbetsplatsen för Umeåprojektets nya bro över Umeå älv. Detta tillstånd förlängs nu och gäller även 2022. Det innebär att det blir fortsatt förbjudet att vistas i älvfåran i broarbetsplatsens närhet. Området är utmärkt med skyltar.

Trafikverket ber om överseende med de eventuella olägenheter som detta kan medföra. Beslutet upphör att gälla 31 december 2022.