Logga in
Logga in

Västerbotten Väg 353, Lagnäset, gång- och cykelväg

Vi planerar att förlänga gång- och cykelvägen längs väg 353 från Bjurholms tätort fram till vägen mot Lagnäset. Det gör vi för att förbättra trafiksäkerheten för gående och cyklister.

Vad?

Förlänga en gång- och cykelväg.

Varför?

Förbättra säkerheten för gående och cyklister.

Nuläge

Vi tar fram en bygghandling.

Om projektet

Väg 353 vid Bjurholm saknar vägrenar och trafikeras av mycket tung trafik, eftersom vägen ofta används som genomfart från E4 mot inlandet. För att göra vägen säkrare för gående och cyklister planerar vi att förlänga gång- och cykelvägen cirka 360 meter söderut på östra sidan om vägen. Vi planerar även en övergång vid vägen till det populära utflyktsmålet Lagnäset.

Gång- och cykelvägen ska få kantsten och en avvattningslösning som minimerar behovet av markintrång. Vi ska även byta ut belysningen där vi bygger den nya gång- och cykelvägen, och sätta upp ny belysning vid övergången.

Tidsplan

Byggstart för projektet är som tidigast planerad till 2023. 

Kontakt

Niklas Stark

Projektledare

Telefon: +46 10-123 47 62