Logga in
Logga in

Västerbotten Väg 372, Skelleftehamn, brobyte

Bron längs väg 372, Järnvägsleden i Skelleftehamn ska bytas ut för att få högre bärighetsklass.

Vad?

Brobyte längs väg 372, Järnvägsleden i Skelleftehamn.

Varför?

Bron behöver bytas ut för att klara den högre bärighetsklassen BK4.

Nuläge

Byggande pågår.

Om projektet

Brobytet i Skelleftehamn längs Järnvägsleden (väg 372) görs i syfte att kunna öppna vägsträckan för en högre bärighetsklass, BK4. De utredningar som har gjorts på den befintliga bron visar att den inte kan förstärkas och därför behöver den bytas ut mot en ny bro som klarar tyngre trafik. Detta projekt är prioriterat eftersom vägen är en viktig transportled för tunga transporter.

Slutresultatet av projektet förväntas att bli att en ny snarlik bro byggs på samma plats som den befintliga bron, med skillnaden att den nya bron är konstruerad för att klara tyngre fordon. Att tyngre fordon kan trafikera vägsträckan bidrar även till att transporternas klimatpåverkan minskar. Broentreprenaden planeras att dra igång under sommaren 2022 där de inledande arbetena innefattar byggandet av en omfartsled. Entreprenaden planeras vara klar under hösten 2023.

Väg 372 och väg 827 stängs av

Arbetet med den nya bron innebär att väg 827 kommer stängas av vid broläget. Trafik på väg 372 leds om via tillfartsramperna. Det är inte möjligt att gå eller cykla i området. Avstängningen gäller från 10 juni 2022 till hösten 2023. Följ skyltning och kör försiktigt.

Se karta för hur vägen stängs av och trafiken leds om (pdf-fil, 4 MB, öppnas i nytt fönster).

Förklaring bärighetsklasser (BK)

BK1 Max 64 tons bruttovikt tillåts. Beroende på fordonets axelavstånd och axeltryck kan tillåten bruttovikt vara lägre.

BK2 Max 51,4 tons bruttovikt. Beroende på fordonets axelavstånd och axeltryck kan tillåten bruttovikt vara lägre.

BK3 Max 37,5 tons bruttovikt. Beroende på fordonets axelavstånd och axeltryck kan tillåten bruttovikt vara lägre.

BK4 Max 74 tons bruttovikt med oförändrade krav på axeltryck jämfört med BK1, men beroende på fordonets axelavstånd kan tillåten bruttovikt vara lägre.

Aktuellt

Vi håller på med de sista av grundläggningen av den nya bron. Vi har även påbörjat gjutningarna av bron och kommer fortsätta forma, armera och gjuta bottenplattor, ramben och pelare under september månad. I oktober kommer vi påbörja formställning, form och armering av brobanan, denna beräknas gjutas slutet av november-början av december.

Tidsplan

1 Byggstart Sommaren 2022

2 Klart Hösten 2023

Kontakt

Per Andersson

Projektledare

Telefon: +46 10-123 23 06