Logga in
Logga in

Västerbotten Väg 372, Skelleftehamn, brobyte

Bron längs väg 372, Järnvägsleden i Skelleftehamn ska bytas ut för att få högre bärighetsklass.

Vad?

Brobyte längs väg 372, Järnvägsleden i Skelleftehamn.

Varför?

Bron behöver bytas ut för att klara den högre bärighetsklassen BK4.

Nuläge

Byggande pågår.

Om projektet

Brobytet i Skelleftehamn längs Järnvägsleden (väg 372) görs i syfte att kunna öppna vägsträckan för en högre bärighetsklass, BK4. De utredningar som har gjorts på den befintliga bron visar att den inte kan förstärkas och därför behöver den bytas ut mot en ny bro som klarar tyngre trafik. Detta projekt är prioriterat eftersom vägen är en viktig transportled för tunga transporter.

Den nya bron är konstruerad för att klara tyngre fordon. Att tyngre fordon kan trafikera vägsträckan bidrar även till att transporternas klimatpåverkan minskar. Broentreprenaden startade sommaren 2022.  Entreprenaden planeras vara klar under hösten 2023.

Väg 372 och väg 827 stängs av

Arbetet med den nya bron innebär att väg 827 kommer stängas av vid broläget. Trafik på väg 372 leds om via tillfartsramperna. Det är inte möjligt att gå eller cykla i området. Avstängningen gäller från 10 juni 2022 till hösten 2023. Följ skyltning och kör försiktigt.

Se karta för hur vägen stängs av och trafiken leds om (pdf-fil, 4 MB, öppnas i nytt fönster).

Förklaring bärighetsklasser (BK)

BK1 Max 64 tons bruttovikt tillåts. Beroende på fordonets axelavstånd och axeltryck kan tillåten bruttovikt vara lägre.

BK2 Max 51,4 tons bruttovikt. Beroende på fordonets axelavstånd och axeltryck kan tillåten bruttovikt vara lägre.

BK3 Max 37,5 tons bruttovikt. Beroende på fordonets axelavstånd och axeltryck kan tillåten bruttovikt vara lägre.

BK4 Max 74 tons bruttovikt med oförändrade krav på axeltryck jämfört med BK1, men beroende på fordonets axelavstånd kan tillåten bruttovikt vara lägre.

Aktuellt

Form och gjutning av brobanan klar. Arbeten med beläggning och broräcken återstår. Ramperna som leder förbi trafiken ska få ny beläggning i sommar, och även vägsträckan mot bron.

Vi ber trafikanter hålla nere hastigheten förbi byggarbetsplatsen, med hänsyn till medtrafikanter och de som arbetar vid vägen.

Tidsplan

1 Byggstart Sommaren 2022

2 Klart Hösten 2023

Kontakt

Per Andersson

Projektledare

Telefon: +46 10-123 23 06


Informationen nedan visas enbart inom Trafikverkets nätverk

Innehållsansvarig
Per Andersson
Kommunikatör
Pernilla Roslund