Logga in
Logga in

Västerbotten Väg 555, Brännland, trafiksäkerhetsåtgärder/ riskreducering

Vi planerar att stabilisera slänterna längs väg 555 i Brännland. Det gör vi för att öka säkerheten för trafikanterna  längs sträckan.

Vad?

Trafiksäkerhetsåtgärder längs väg 555.

Varför?

Förbättra trafiksäkerheten för trafikanterna.

Nuläge

Förberedelser inför bygget.

Om projektet

Väg 555 är en landsväg utanför Umeå, där slänterna längs en del av sträckan är i behov av att stabiliseras. Vi planerar därför att åtgärda slänterna för att säkra god kvalitet på vägen och på så sätt förbättra trafiksäkerheten.

Tidsplan

1 Planerad byggstart vårvintern 2023

2 Beräknas bli klart hösten 2023

Kontakt

Christine Larsson

Projektledare

Telefon: +46 10-123 01 12