Logga in
Logga in

Västerbotten Väg 555, Brännland, trafiksäkerhetsåtgärder/ riskreducering

Vi stabiliserar slänten längs väg 555 i Brännland. Det gör vi för att öka säkerheten för trafikanterna  längs sträckan.

Vad?

Trafiksäkerhetsåtgärder längs väg 555 och underhållsarbete på Sörforsbron över Ume älv.

Varför?

Förbättra trafiksäkerheten för trafikanterna.

Nuläge

Vi har påbörjat produktionen av stabiliseringar av slänten vid väg 555.

Om projektet

Väg 555 är en landsväg utanför Umeå, där slänten längs en del av sträckan är i behov av att stabiliseras. Vi gör åtgärden för att säkra god kvalitet på vägen och på så sätt förbättra trafiksäkerheten.

 

Nyheter

Tidsplan

1 Byggstart våren 2023

2 Beräknas bli klart hösten 2023

Kontakt

Christine Larsson

Projektledare, trafiksäkerhet väg 555

Telefon: +46 10-123 01 12

Sam Koski

Projektledare, Sörforsbron

Telefon: +46 10-123 45 26