Logga in
Logga in

Sörforsbron och väg 555 stängs av i sommar

I sommar, från 19 juni – 15 augusti kommer vi att stänga av väg 555 från korsningen Forbondevägen, Brännland, till strax innan infarten till Sörfors IP, infarten påverkas inte.

Vi ska stabilisera slänten längs väg 555 i Brännland och utför underhåll av bron. Både Sörforsbron och vägen kommer att vara helt avstängd under hela perioden då vi forcerar projekten för att störa under en så kort period som möjligt.

Arbetena kommer att utföras med hänsyn till skolornas sommarlov så att skolskjutsarna inte ska påverkas.

På bron kommer vi att utföra flertalet underhållsarbeten. Vi ska byta bärplåtar (de plåtar som ligger på bron, är belagda och körs på), byta vissa ståldetaljer under bron, byta övergångskonstruktioner mellan väg och bro, samt måla hela bron.

Då det kommer att råda stor aktivitet med tunga fordon och forcerat arbete i området så kommer både väg och bro att inte heller vara tillgänglig för gång- och cykeltrafik.

Kan man köra på dammen?

Nej. Vägen vid dammen är en privat väg med grindar. Det kommer inte att vara möjligt att köra via den, utan vi hänvisar till alternativa vägar som är öppna för allmänheten.