Logga in
Logga in

Västerbotten Väg 95, Järnvägsleden, Skellefteå, brobyte

Bron över Klockarvägen ska bytas ut för att få högre bärighetsklass. Delar av Klockarvägen kommer stängas av under ett års byggtid.

Vad?

Utbyte av bro.

Varför?

Bron behöver bytas ut för att klara den högre bärighetsklassen BK4.

Nuläge

Byggnation pågår.

Om projektet

Bron längs väg 95 (Järnvägsleden) över Klockarbergsvägen ska bytas ut för att uppnå högsta bärighetssklass (BK4) för att klara tyngre fordon. Under arbetets gång kommer all trafik på väg 95 vid broläget att ledas förbi på en tillfällig omfartsled.

Klockarbergsvägen kommer stängas av helt mellan påfarten upp på väg 95 och Industrivägen under hela byggtiden. Fordonstrafiken kommer ledas runt via väg 95 (Järnvägleden) – Tunnelvägen – Bolidenvägen – Klockarbergsvägen. Gång- och cykeltrafiken kommer kunna använda befintlig gång- och cykelbana under stora delar av entreprenaden. Vissa kortare avstängningar kan ske av säkerhetsskäl. Skyltning kommer finnas på plats som visar rätt. 

Ombyggnationen kommer påbörjas måndagen den 27 september 2021 och är färdig hösten 2022. Både bron och Klockarbergsvägen öppnar upp under måndagen den 12 september 2022. Efter det återstår en del arbeten med asfaltering och linjemålning, men trafiken kommer att kunna passera under tiden.

 

Förklaring bärighetsklasser (BK)

BK1 Max 64 tons bruttovikt tillåts. Beroende på fordonets axelavstånd och axeltryck kan tillåten bruttovikt vara lägre.

BK2 Max 51,4 tons bruttovikt. Beroende på fordonets axelavstånd och axeltryck kan tillåten bruttovikt vara lägre.

BK3 Max 37,5 tons bruttovikt. Beroende på fordonets axelavstånd och axeltryck kan tillåten bruttovikt vara lägre.

BK4 Max 74 tons bruttovikt med oförändrade krav på axeltryck jämfört med BK1, men beroende på fordonets axelavstånd kan tillåten bruttovikt vara lägre.

Tidsplan

1 Byggstart Hösten 2021

Preliminär öppning av bron och Klockarbergsvägen den 12 september.

Byggdagbok

Läs om vad som händer på bygget i vår byggdagbok.

Kontakt

Per Andersson

Projektledare

Telefon: +46 10-123 23 06