Logga in
Logga in

Västerbotten Väg 655-659 Holmön

Under sommaren 2022 kommer vi att utföra beläggningsarbeten på Holmön. Vägarna som blir berörda är 655, 656, 656.1, 658 samt 659. Arbetet kommer att utföras med hänsyn till vägarnas natur- och kulturvärden.

Vad?

Alla Trafikverkets belagda vägar på Holmön kommer att få ny beläggning.

Varför?

För ökad trafiksäkerhet och förbättrad framkommlighet.

Nuläge

Arbete pågår.

Om projektet

Väg 655 kommer att få bättre avvattning genom dikning och byte av trumma, samt ny beläggning längs hela sträckan.

Väg 656 och 656.01 kommer att rensas på enstaka stenar samt beläggas med nytt lager asfalt, medan väg 658 och 659 även kommer att dikas fläckvis utöver ny beläggning och rensning av sten.

Störningar

Arbetet innebär att det kan bli svårt att transportera sig med fordon på ön då vägarna är smala, och avstängning av vissa sträckor kommer att krävas periodvis. Vi ber om ursäkt för de eventuella störningar arbetet medför under byggtiden i väntan på förbättrad och trafiksäkrare väg.

Övrig information

Vägen som går ner till färjan på fastlandet, (väg 686 Ivarsboda-Norrfjärden), kommer att få ny beläggning i sommar.

Aktuell information om vägarbetet på Holmön

Senaste nytt och mer detaljer om vägarbetet hittar du på Holmöportalen (öppnas i nytt fönster.)

Det är vår entreprenör på plats som informerar om störningar och arbetet via Holmöportalen.

Tidsplan

1 Preliminär byggstart Ca mitten av maj 2022

2 Projektet färdigt –augusti 2022

Kontakt

Niklas Stark

Projektledare

Telefon: +46 10-123 47 62