Logga in
Logga in

Västerbotten Väg 791, bro över Bjurselebäcken, förstärkningsåtgärder

Trafikverket planerar att utföra förstärkningsåtgärder på bron över Bjurselebäcken för att öppna upp bron och väg 791 för framtida tyngre trafik. Bron som byggdes 1921 kommer att behålla sitt ursprungliga utseende.

Vad?

Förstärkning av bron över Bjurselebäcken.

Varför?

Öka bärigheten på bron.

Nuläge

Byggstart i april 2022.

Om projektet

Under byggtiden kommer bron att stängas av och en tillfällig bro kommer att finnas bredvid den gamla. Under byggtiden kommer trafiken att flyta på som vanligt för fordon upp till 12 meter men längre fordon behöver åka upp till en utmärkt vändplats innan man kör över den tillfälliga bron. Den tillfälliga bron kommer att finnas på plats under hela byggtiden. Planen är att börja bygga i april 2022 och bron väntas vara klar hösten 2022.

Tidsplan

Planerad byggstart april 2022.

Projektet beräknas färdigt under hösten 2022.

Kontakt

Jonas Larsson

Projektledare

Telefon: +46 10-123 74 43