Logga in
Logga in

Dingersjö-sundsvall, dubbelspår Trafikverket bjuder in till arkitekttävling

Trafikverket bjuder in till arkitekttävling för gestaltning av en väderskyddad gångbro mellan stationshuset på Sundsvalls Centralstation och perrongerna. Tävlingen genomförs i samarbete med Sveriges Arkitekter.

Det är en inbjuden projekttävling i två steg om gestaltning av en gångbro över bangården vid Sundsvalls Centralstation. Hänsyn ska tas till att järnvägsmiljön är ett riksintresse för kulturmiljön.

Gångbron kommer att sträcka sig genom en stationsmiljö som är väldigt viktig, både för resande och för sin unika kulturmiljö. Vi hoppas att den ska bli ett landmärke som nuvarande och kommande generationer känner stolthet över.

- Vår förhoppning är att få väl gestaltade och utvecklingsbara tävlingsförslag för gångbron och för dess anslutningar till den kulturhistoriskt värdefulla miljön kring centralstationen, berättar biträdande projektledare Anders Vilhelmsson och fortsätter.

- Tävlingsuppgiften är att utforma en 60 meter lång väderskyddad gångbro över bangården. I uppgiften ingår att utforma nedgångar till plattformarna och en anslutningsbyggnad mot befintlig stationsbyggnad. Vinnare kommer att presenteras i slutet av 2022.

Arkitekttävlingen är en viktig del av en kommande anpassning av bangården som är beroende av Trafikverkets arbete med att bygga 12,5 kilometer nytt dubbelspår mellan Dingersjö och Sundsvall. 

Ombyggnationer på Sundsvalls bangård

- Så snart kombiterminalen, som idag är en del av bangården, flyttats till den nya logistikparken kommer vi sätta igång med ombyggnationer av spår på bangården. Under 2024 till 2026 planerar vi bygga dubbelspår mellan Kubikenborg och Sundsvall C. Vi bygger då om så att godstågen och persontågen, som idag delar på ett spår söderifrån, går in mot Centralstationen på var sitt spår. På så sätt får vi effektivare transporter. 

- Vi kommer också att bredda perrongerna och förlänga dem så att fler och längre tåg ryms vilket ska förbättra bytestiderna mellan avgångarna. Vi hoppas på ett tävlingsresultat som gör att vi kan bygga en gångbro över bangården så att resenärer kan ta sig trafiksäkert och torrskodda mellan perrongerna och stationshuset.

Trätaken på perrongerna klassas som riksintresse av Riksantikvariatet och kommer därmed bli kvar på stationen. 

 

Kontakt

Anders Vilhelmsson

Telefon: +46 10-124 39 77