Logga in
Logga in

Dingersjö-sundsvall, dubbelspår Tyck till om dubbelspår Kubikenborg - Sundsvall C

Vi har tagit fram ett förslag till järnvägsplan som vi nu gör tillgänglig för granskning. Vi tar emot dina skriftliga synpunkter på järnvägsplanens granskningshandling senast 13 maj 2022.

- Under granskningsperioden har du möjlighet att ta del av förslaget till järnvägsplan för den 2,5 kilometer långa sträckan mellan Kubikenborg och Sundsvall C. Sträckan är en av två deletapper i utbyggnaden av dubbelspår mellan Dingersjö och Sundsvall, berättar projektledare Thomas Gauffin och fortsätter.

- Under granskningstiden kan du ta del av granskningshandlingen för Kubikenborg - Sundsvall C här på webben och se fem filmer på youtube. 

När granskningstiden börjar på måndag den 11 april hittar du granskningshandlingen under "Dokument för Kubikenborg - Sundsvall C".

I vårt förslag berättar vi hur järnvägen ska utformas i plan och profil, om järnvägens miljökonsekvenser och vilken mark som vi tillfälligt behöver under byggtiden men även permanent.

När granskningstiden är slut sammanställs de synpunkter som kommit in och om så är motiverat görs ändringar i planen. Sedan yttrar sig länsstyrelsen över planen, som därefter kan lämnas till fastställelseprövning. Om järnvägsplanen uppfyller kraven i lagstiftningen så fastställs den av Trafikverket nästa år.

Viktigt att lämna synpunkter

- Nu är vi i granskningsskede och närmar oss en färdig järnvägsplan. Processen att ta fram en järnvägsplan är omfattande och vi beräknar att planen är klar för fastställelse hösten 2022. Vi har haft dialog med berörda fastighetsägare, allmänhet, berörda organisationer och myndigheter och bjudit in till samråd för att fånga upp synpunkter som är viktiga för oss att få med oss i arbetet med järnvägsplanen, berättar Thomas.

Nu har du möjlighet att säga vad du tycker. Lämna dina skriftliga synpunkter senast den 13 maj 2022. Skicka dem till Trafikverket, Ärendemottagning, Box 810, 781 28 Borlänge eller till investeringsprojekt@trafikverket.se. Var noga med att ange diarienummer TRV 2020/117008. Längre ner på sidan under "Kontakt" kan du skicka dina synpunkter till oss via e-post. 

Ostkustbanan - en hårt belastad järnväg

Trafikverket planerar och utreder för dubbelspår på Ostkustbanan mellan Gävle och Sundsvall. Den 22 mil långa sträckningen är en av Sveriges mest belastade järnvägssträckor. Ostkustbanan förbinder södra Norrlands kustland med Stockholm och järnvägssystemet i de södra delarna av landet. Sträckan Dingersjö – Sundsvall är en etapp i dubbelspårsutbyggnaden på Ostkustbanan. Sträckan är cirka 12 kilometer lång med planerad byggtid 2024-2026.

Byggnationen delas upp i delsträckorna Dingersjö – Kubikenborg och Kubikenborg – Sundsvall C. Varje utbyggd etapp till dubbelspår kommer att bidra till att restiderna kortas och till en robustare järnväg med minimal risk för störningar. Det möjliggör för ökade resor och transporter på järnväg och för en positiv samhällsutveckling.  

Kontakt

Trafikverket

Skriftliga synpunkter på granskningshandlingen

Thomas Gauffin

Telefon: +46 10-123 43 94

Anders Vilhelmsson

Telefon: +46 10-124 39 77