Logga in
Logga in

Tyck till om E14:s framtida läge

Nu är det dags att tycka till om vår utredning om den framtida dragningen av E14 i Sundsvall. Senast den 17 februari 2023 behöver vi ha din synpunkt.

Under de senaste åren har vi utrett en framtida dragning av E14 i Sundsvall. Vi har vid två tidigare tillfällen ställt ut vår utredning och bett myndigheter, organisationer och dig som bor och verkar i Sundsvall att komma med synpunkter på materialet. Vi har efter samråden kompletterat utredningen och innan vi gör ett korridorval ber vi nu ännu en gång om synpunkter.

Utredningen är omfattande och komplex. Vi har tittat på många parametrar där samhällsnyttan väger tungt. Det material som vi nu ställer ut är en samrådshandling inför ställningstagande. Vi har ännu inte fattat ett beslut.

Så tar du del av materialet

Du kan ta del av materialet på olika sätt. I vår samrådsportal hittar du en digital och förenklad version av samrådshandlingen. Där kan du med hjälp av din dator eller telefon navigera mellan olika kapitel och ta del av illustrationer, kartor och förklarande texter.

Om du vill ta del av hela handlingen finns den att ladda ner på vår webbplats som pdf-filer. Du kan också att ta del av en fysisk utskrift av handlingen i Sundsvalls kommuns reception på Norrmalmsgatan 4 i Sundsvall, på Trafikverkets lokalkontor på Nattviksgatan 8 i Härnösand och på Sundsvalls stadsbibliotek på Packhusgatan 4.

Vi hjälper dig att navigera i materialet

Under samrådstiden kommer vi också att ha en mindre utställning på Sundsvalls stadsbibliotek, Kulturmagasinet i Sundsvall. Under bibliotekets ordinarie öppettider har du tillgång till vår digitala samrådsportal på en pekskärm. På utställningen kan du även ta del av illustrationer i större format. Du kan också lämna skriftliga synpunkter där.

Utställningen kommer tidvis att vara bemannad med personal som kan hjälpa dig att navigera i materialet. Under vilka tider utställningen är bemannad hittar du i tabellen längre ner på sidan.

Samrådstiden

Vi kommer att ställa ut handlingen och samla in synpunkter med start måndagen den 28 november 2022. Du kan lämna dina synpunkter fram till fredagen den 17 februari 2023.

Så lämnar du synpunkter

Du kan lämna dina synpunkter till oss via olika kanaler:

  • Digitalt. Via den digitala samrådsportalen kan du skicka in din synpunkt i ett formulär.
  • E-post. Skicka din synpunkt till investeringsprojekt@trafikverket.se. Märk e-posten ”TRV 2016/107713”.
  • Brev. Skicka din synpunkt till Ärendemottagningen, Investeringsprojekt, Box 810, 781 28 Borlänge. Märk brevet ”TRV 2016/107713”.

Vad händer efter samrådet?

Efter samrådstiden kommer vi att sammanställa alla synpunkter och besvara dem i en samrådsredogörelse som du kommer att kunna läsa på vår webbplats. När vi gjort det kommer vi att göra ett val av korridor, ett ställningstagande. Vi räknar med att presentera korridorvalet vid halvårsskiftet 2023.

Viktigt att poängtera är att vi i nuläget gör ett val av korridor. Det saknas finansiering till att bygga en ny sträckning av E14. Projektet finns inte med i regeringens nationella transportplan för de kommande 12 åren. Först när det finns pengar i den nationella transportplanen kommer vi att börja arbeta med planprocessen.

Öppettider, utställning, Sundsvalls Stadsbibliotek  
Vecka 49, tisdag 6 december, klockan 14-17  
Vecka 3, onsdag 18 januari, klockan 12-15  
Vecka 7, måndag 13 februari, klockan 16-19