Logga in
Logga in

Helgarbete i Tunadal 8-10 april 2022

Vi kommer att utöka våra arbetstider längs Tunadalsspåret under helgen vecka 14 (8 till 10 april). I stället för fyra dagar kommer vi att arbeta längs järnvägen sju dagar den aktuella veckan.

Arbetet med att rusta upp och elektrifiera Tunadalsspåret fortsätter. Under 2020 och 2021 fokuserade vi på markarbeten. Under det kommande året ska vi förbereda för elektrifiering av spåret.

För några veckor sedan började vår entreprenör Nordic Railway Construction att bygga kontaktledning och den teknik som krävs för en fungerande järnväg. Entreprenören arbetar normalt måndag till torsdag mellan klockan 07.00 och 19.00. Men under den här veckan kommer de att förlänga arbetet över helgen för att inte behöva arbeta under påskhelgen.

Aktuella arbetstider vecka 14 (4-10 april):

  • Måndag till söndag klockan 07.00 till 19.00

Entreprenören kommer under helgen att montera kontaktledningsstolpar och kontaktledningsbryggor. De ska också bygga påkörningsskydd inne på SCA:s område. Enligt våra mätningar och beräkningar av byggbuller kommer vi inte att överskrida riktvärden vid något bostadshus.  

Välkommen att höra av dig vid frågor. Kontaktuppgifter hittar du längst ner på sidan.

Syftet med upprustningen i Tunadal

När vi är färdiga hösten 2023 kommer det mer moderna Tunadalsspåret tillsammans med intilliggande projekt bidra till mer hållbara transporter i Sundsvallsregionen.

Kontakt

Anders Svensson

Delprojektledare