Logga in
Logga in

Maland- och Tunadalsspåret Kvälls- och nattjobb i Tunadal i maj

Vi kommer att arbeta kvällar, nätter och helger längs hela Tunadalsspåret under resten av maj. Vi gör allt vi kan för att arbetena ska störa dig som bor i närområdet så lite som möjligt.

Under kvällar och nätter kommer vi att ha två spårgående grävmaskiner, en hjullastare och några packningspaddor till hands för att jobba med kanalisation, fyllarbeten och justering av makadam. Maskinerna kommer att flyttas löpande allt eftersom vi blir färdiga. Vi räknar med att vi förflyttar oss ungefär hundra meter på en till två timmar.

Byggbuller

Både de spårnära och de fastighetsnära bullerskydden är sedan tidigare klara och kommer att dämpa byggbullret medan vi jobbar. Enligt våra beräkningar kommer vi inte att överkrida några riktvärden för byggbuller inomhus. Vi räknar med att de planerade arbetena inte låter mer än de tåg som passerar på sträckan dagligen.

Vi gör så klart allt vi kan för att störa dig som bor i närheten så lite som möjligt. De arbetsmoment som låter mest kommer inte att ske i närheten av bostäder nattetid, utan under kvällarna. Chaufförerna kommer heller inte att använda signalhornen för att kommunicera med varandra – undantaget är så klart för att förhindra eventuell olycka.

Vi börjar arbeta kvällar, nätter och helger tisdag den 17 maj och beräknas vara färdiga tisdag den 31 maj.

Anledningen till att vår entreprenör måste jobba under kvällar, nätter och helger är att det inte finns tillfäckligt med tågfria tider i spåret under dagtid för att deras del av arbetena ska hinna bli färdiga före sommaren.

Kontakt

Stefan Lindström

Telefon: +46 10-123 87 70