Logga in
Logga in

Maland- och Tunadalsspåret Kvälls- och nattjobb längs Ådalsbanan

Från torsdag 16 juni till måndag 20 juni kommer vi att arbeta utanför ordinarie arbetstid på och längs Ådalsbanan i Birsta och Maland. De jobb som är inplanerade måste vi göra när det inte går några tåg på spåret.

Vid ett par tillfällen varje år stänger vi av trafiken på delar av järnvägsnätet. Syftet är att göra underhållsarbeten och nybyggnationer som inte går att göra medan tågen trafikerar.

Under slutet av vecka 24 är ett sådant tågstopp inplanerat på Ådalsbanan. Vi kommer då passa på att arbeta intensivt i Birsta och Maland med arbeten som inte går att utföra annars. Detta innebär att vi kommer att jobba kvällstid och eventuellt också nattetid.

Maland

Vi ska täcka bullervallen med jord. Arbetena kommer att ske dag- och kvällstid (klockan 07.00 till 22.00). Två maskiner kommer att jobba med täckningen.

Jordmassorna som vi ska använda oss av kommer att finnas upplagda på baksidan av bullervallen inför tågstoppet. Det innebär att inga omfattande transporter kommer att ske kvällstid.

Birsta

I Birsta kommer vi också att jobba kvällar, men det kan också bli aktuellt med arbeten nattetid. I Birsta ska vi göra mark- och kontaktledningsarbeten. Vi kommer att använda oss av en korglift i samband med arbetena.

Oregelbundna sprängningar

Sprängningar kan fortsatt ske på oregelbundna tider i arbetsområdet i Maland. Vi spränger måndag till torsdag mellan klockan 07.00 och 19.00.

Vår entreprenör Svevia kommer att behöva arbeta kvällstid (klockan 19.00 till 22.00) vid speciella tillfällen under sommaren och hösten. Det kommer främst att vara arbeten som inte bullrar.

Vi ber om överseende med störningarna vi orsakar.

Kontakt

Håkan Åberg

Telefon: +46 10-123 73 88