Logga in
Logga in

Sundsvalls Centralstation Arkitekttävling avgör viktig del av nya centralstationen

Tidningen Byggplats: Trafikverkets arbete med att bygga nytt dubbelspår på Ostkustbanan innebär också en anpassning av bangården på Sundsvalls Centralstation.

Illustration, väderskyddad gångpassage över spåren till perrongerna

Illustrationen visar ett förslag på väderskyddad gångpassage över spåren till perrongerna.

– Vi kommer att utlysa en arkitekttävling för att få in förslag på en planskild passage, säger Anders Vilhelmsson, biträdande projektledare, Trafikverket.

Byggstart för de stora projekt som går hand i hand, 12,5 kilometer dubbelspår söderut och nya perronger på bangården, är 2023. Planeringsarbetet är dock mycket omfattande och bland annat har samråd för dubbelspåret genomförts den gångna sommaren.

– De inkomna synpunkterna håller på att sammanställas. Det som är genomgående är synpunkter angående linjedragningen för dubbelspåret och önskan om åtgärder för bullerskydd, och det ska vi försöka ta hänsyn till, säger Anders Vilhelmsson.

Effektivare transporter med separata spår

Inne på bangården ska mycket ske. Så snart logistikparken är klar kommer kombiterminalen som i dag finns inne på centralstationens bangård att flyttas dit, och då kan också ombyggnation av spår av området sätta igång. Spåren ska byggas om så att godstågen och persontågen går in på var sitt spår vilket gör att vi får effektivare transporter. 

Perronger ska breddas och förlängas så att fler och längre tåg ryms så att fler kan åka tåg och framför allt ska en gångbro byggas för att resenärer ska kunna ta sig mellan spårområdet och centralstationen utan att behöva korsa spåren. En arkitekttävling som hålls 2022 ska avgöra designen på den planskilda passagen.

Noterbart är att trätaket på perrongen klassas som vara riksintresse av Riksantikvariatet och därmed kommer att bli kvar på stationen.

– Det blir något av en utmaning för oss att ta ner det, rusta upp det och få det på plats igen, säger Anders Vilhelmsson.

Såväl dubbelspåren som den nya centralstationen beräknas vara färdigbyggda 2028.

Läs tidningen Byggplats digitalt

Kontakt

Anders Vilhelmsson

Telefon: +46 10-124 39 77