Logga in
Logga in

Sundsvalls Centralstation Nu presenterar vi bidragen i arkitekttävlingen för ny gångbro

Nu presenterar vi de tävlande bidragen för Sundsvalls Centralstations nya gångbro mellan stationshuset och perrongerna. Från den 13 december finns de tävlande bidragen utställda i stationshuset.

- Det blir mer vanligt att vi anordnar arkitekttävlingar, det ligger i linje med Trafikverkets vision att skapa hållbara, säkra, välfungerande och vackra anläggningar för resande, berättar Anders Vilhelmsson, projektledare på Trafikverket och juryordförande för arkitekttävlingen. 

I denna tävling ingår att skapa en väderskyddad gångbro över spåren, nedgångar till plattformarna/perrongerna samt en byggnad som ansluter till stationshuset. Tävlingen anordnas i två steg med en tävlingsjury som består av sju personer med representanter från Trafikverket, Sundsvalls kommun samt två ledamöter utsedda av Sveriges Arkitekter. Juryn gör en sammanvägd bedömning av samtliga kriterier och utifrån den har juryn i ett första steg valt ut sex skissförslag som gått vidare. I steg två har tre av dessa förslag gått vidare i en fördjupad bearbetning varav en vinnare utses under december.

– Det är glädjande att kunna presentera de sex förslagen där tre av dem bearbetats vidare. Det ligger mycket tanke och ett omfattande arbete bakom dem. De utgår från ett helhetsperspektiv där gångbron och riksintresset järnvägsmiljön och det kulturklassade stationshuset samspelar. Ambitionen är att skapa en stationsmiljö som nuvarande och kommande generationer kan känna stolthet över, berättar Anders.

Från tisdag den 13 december kan resenärer och intresserade se de tävlande bidragen i en utställning på stationshuset i Sundsvall. De 20 december kl 10.00 offentliggörs det vinnande bidraget på Sundsvalls centralstation. Trafikverket kommer sedan att arbeta vidare med det vinnande konceptet tillsammans med tävlingsteamet.

– Det blir väldigt spännande att tillkännage och sedan arbeta vidare med det vinnande bidraget. Gångbron med anslutande byggnader ska inte bara förvalta utan även utveckla platsens kulturhistoriska karaktär samtidigt som miljön ska vara säker och attraktiv för resenärer, säger Anders.

Läs mer om bidragen

Klicka på länken för att komma till sidan för Tillgänglighet och resecentrums handlingar och dokument. Under fliken "Arkitekttävling ny gångbro över spåren" kan du läsa mer om de sex tävlingsbidragen.

Kontakt

Anders Vilhelmsson

Telefon: +46 10-124 39 77