Logga in
Logga in

Väg 562, Njurunda - Sundsvall Entreprenör utsedd för väg 562, Nolby - Sundsvalls resecentrum

Vi har tilldelat GRK Infra AB uppdraget att bygga om sista delen av gamla E4, väg 562, mellan Nolby och Sundsvalls resecentrum. Ombyggnationen beräknas starta under våren 2022.

- Nu har vi tilldelat GRK Infra AB uppdraget att genomföra den sista delen i ombyggnationen av gamla E4 som numera heter väg 562, och anpassa den till vårt lokala vägnät. Vi fick in fyra anbud varav detta var det mest fördelaktiga, berättar Trafikverkets projektledare Anne Mannela.

Med en entreprenör på plats innebär det att ombyggnationen kan starta under våren. Sträckan som omfattas är cirka 12 kilometer lång och sträcker sig mellan Nolby och Sundsvalls resecentrum.  

- Vi bygger om längs hela sträckan med undantag av en kortare del mellan trafikplats Skönsmon och Kubal som byggdes om i samband med att nya E4 byggdes. 

Parallellt med vägen kommer en separat gång- och cykelväg att byggas. Med den sista biten mellan Nolby och Sundsvalls resecentrum knyter vi ihop en cirka 16 kilometer lång gång- och cykelväg från Njurundabommen in till centrala Sundsvall.

- Med den nya gång- och cykelvägen blir det lättare att ta sig mellan orterna på ett hållbart sätt. Förutom möjligheten att cykla och gå eller löpa tryggt längs den så kan den även bidra till en viss förflyttning från bil till cykel då fler ges möjlighet att förflytta sig på ett klimatsmart sätt, säger Anne.

Längs sträckan ska framkomligheten förbättras med cirkulationsplatser vid de trafikljusreglerade korsningarna i Bredsand och Kvissleby. I samband med ombyggnationen ska även industrispåret från Rosenborgskaj, tidigare södra kajen, rivas och flyttas cirka 500 meter mot cirkulationsplatsen till oljehamnen och Björneborgsgatan. 

- Vi kommer också att förbättra busshållplatserna längs sträckan och tillgängligheten till dem. Om allt går som planerat ska vi vara klara med den nya lokalvägen under oktober månad 2024. När och var arbetena kommer att utföras och hur de kommer påverka närboende, verksamheter och trafikanter kan vi berätta mer om när vår entreprenör lagt upp arbetet och tagit fram en tidplan.

När vägen är ombyggd och besiktad övergår ansvaret för drift och underhåll för delen mellan Stockvik och Sundsvalls resecentrum till Sundsvalls kommun.

Kontakt

Anne Mannela

Projektledare

Telefon: +46 10-123 04 92