Logga in
Logga in

Väg 562, Njurunda - Sundsvall Trafiken på väg 562 leds via en temporär väg

Vi ska bygga en bro över ett nytt industrispår i höjd med Cementa. Under byggtiden leder vi trafiken på väg 562, Landsvägsallén, via en temporär väg med planerad start innan midsommar. Risk för köbildning vissa tider.

- Vi kommer att leda om trafiken på väg 562 i höjd med cisternerna vid Cementa under tiden vi bygger en järnvägsport, en passage för ett nytt industrispår under vägen. Trafiken leds om på ett liknande sätt som vi gjorde i centrala Sundsvall när vi byggde den nya gång- och cykelporten under stadsgatan vid Bolagsverket, berättar biträdande projektledare Björn Sjölund.

- Vi förbereder nu en temporär och kortare omledningsväg, cirka 500 meter lång. Vägen får ett körfält i varje körriktning och sänkt hastighet till 30 km/h. Det finns risk för köbildning under rusningstrafik morgon och eftermiddag men jag bedömer att framkomligheten blir något bättre än med de trafiksignaler vi haft på platsen nu när vi utfört ledningsarbeten. Men för att underlätta din framkomlighet så välj en annan väg eller undvik rusningstid om du har möjlighet.

Gående och cyklister kan passera arbetsområdet via en temporär gångbana mellan Kolvägen och broparken vid Sundsvallsbrons södra landfäste. Följ orange hänvisning.

Den temporära vägen ska leda trafiken förbi arbetet med järnvägsporten fram till sommaren 2023. Porten blir en passage för ett nytt industrispår som ska passera under väg 562. Det nya industrispåret ska ersätta spåret som går mellan Ostkustbanan söder om Sundsvalls Centralstation och Rosenborgskajen. När det nya spåret tagits i bruk river vi dagens spår på Rosenborgskajen under 2024.

Fakta om industrispåret

  • På uppdrag av och i samarbete med Sundsvalls kommun bygger Trafikverket ett nytt industrispår med en bro för väg 562 över spåret.
  • Bron över järnvägen är totalt cirka 20 meter lång.
  • Bron får en 7 meter bred vägbana och en 4 meter bred gång- och cykelbana.
  • Det nya industrispåret kopplas in på befintligt spår på Ostkustbanan strax söder om Sundsvall C vecka 42, den 16-22 oktober, 2023. 
  • Spåret på Rosenborgskajen, från oljehamnen till Post Nord blir kvar som uppställningsspår.
  • Dagens industrispår, från Sundsvalls C, via Kolvägen och ned till Hamnbangården, samt Hamnbangården kommer att rivas. Spåren rivs när det nya spåret är inkopplat.
  • När det nya industrispåret är klart och det gamla spåret har tagits bort blir det möjligt för kommunen att använda marken på Rosenborgskaj till utbyggnaden av en ny stadsdel. Läs mer om Rosenborg, en ny stadsdel 

Tillfällig omledningsväg

Karta som visar omledningsväg för bilister och för gående och cyklister

Bilden visar omledningen för biltrafikanter, en sträcka på cirka 500 meter.

De orangea pilarna visar en tillfällig väg för gående och cyklister, mellan broparken vid Sundsvallsbron och Kolvägen. 

Kontakt

Björn Sjölund

Biträdande projektledare

Telefon: +46 10-123 35 02