Logga in
Logga in

Väg 562, Njurunda - Sundsvall Nu ska refugen genom centrala Sundsvall åtgärdas - trafiken leds om

Under cirka två veckor efter midsommar, vecka 26-27, ska vi åtgärda refugen på nya stadsgatan mellan Köpmangatan och Storgatan. Vägen hålls stängd under arbetet mellan kl. 18-06. Trafiken leds via Stuvarvägen.

-  Refugen på nya stadsgatan, gamla E4 och numera Sjötullsallén, ska ha en plan yta och vara överkörningsbar för räddningstjänst. I produktionen byggdes den enligt normal standard med en kulle för att vattnet ska rinna av, berättar projektledare Bengt-Erik Eriksson och fortsätter.

-  Vår entreprenör ska nu åtgärda refugen och bland annat sänka kullen med smågatsten. Kanterna på kantstenen är fasade och med sänkt smågatsten bedömer vi att åtgärderna underlättar för räddningstjänst att köra upp på refugen som det var tänkt.

Vi beräknar att det tar ungefär två veckor att åtgärda refugen. Arbetet startar veckan efter midsommar, vecka 26, och innebär att stadsgatan mellan Köpmangatan och Storgatan stängs mellan klockan 18.00 och 06.00 varje dag fram till som längst 10 juli. Arbetet utförs kvälls- och nattetid för att minimera störningar för trafiken. 

- För att skapa en trygg och säker arbetsmiljö för vägarbetarna leder vi om trafiken via Stuvarvägen som går närmare hamnen förbi Bolagsverket, följ orangea skyltar. Vi sätter även upp elektroniska skyltar vid E14/Nacksta och E4/Oljehamnen för tung trafik som leds om via Björneborgsgatan. Gång- och cykeltrafikanter påverkas inte av omledningen, berättar Bengt-Erik.

- Vi vill uppmärksamma närboende på att vi jobbar kvällar och nätter under denna period. Vår bedömning är att arbetena inte ska vara särskilt bullerstörande i den normalt trafikerade stadsmiljön men vi har full respekt för att upplevelsen av buller är individuell.

Vi ber om överseende med de störningar arbetet medför.

 

Karta

Kartan visar avstängd väg mellan Köpmangatan och Storgatan samt omledning via Stuvarvägen.

Kartan visar avstängd väg, röd linje, mellan Köpmangatan och Storgatan.  Omledning via Stuvarvägen, gul linje.

Kontakt

Bengt-Erik Eriksson

Projektledare

Telefon: +46 10-123 25 38