Logga in
Logga in

Nu får barnen säga sitt

Tidningen Byggplats: De unga i Söråker kan börja fundera på vad de tycker är viktigt när trafikmiljön ska byggas om.

När Trafikverket planlägger för vägar och järnvägar görs ofta en så kallad barnkonsekvensanalys. Då prövas vilka åtgärder som är de bästa för barnen i området, men det är inte alltid man involverar de yngre utan analysen görs på en övergripande och akademisk nivå.

Annat blir det nu i Söråker. I ett projekt där bland annat ny gång- och cykelväg, busshållplatser och en rondell ska byggas i centrala Söråker kommer barn att få vara med och ge direkta synpunkter till Trafikverket.

– Barn och unga kommer att vara stora nyttjare av den färdiga anläggningen och det är därför viktigt att vi får med oss deras synpunkter och önskemål i detta skede. Hela projektet syftar till ökad trafiksäkerhet, särskilt för oskyddade trafikanter och särskilt för barn och unga, säger Jörgen Stjärne, projektledare, Trafikverket.

Trafikverket träffar unga

Inför den här typen av projekt hålls offentliga samrådsmöten dit allmänheten bjuds in och kan lufta sina åsikter. Så blir det även i Söråker under 2022, men av erfarenhet kan det vara svårt att få deltagare oavsett ålder att dyka upp på kvällsmöten. Bland yngre åldersgrupper riskerar läxläsning, träningar, fritidsaktiviteter och familjeliv att komma i vägen och några nya grepp ska därför testas.

– Vi har inte landat fullt och fast i vad vi tänker oss genomföra men samråd, frågeenkät, temadag, utställning på skolan och kampanj i sociala medier finns som förslag för att nå unga och deras föräldrar. Kontakter med idrottsklubbar i Söråker kan bli aktuellt och då besöka dem på någon träning för att få in deras synpunkter, säger Jörgen Stjärne.

Text: Anders Lövgren  

Kontakt

Mia Lönn

Projektledare

Telefon: +46 10-123 57 83