Logga in
Logga in

Västernorrland Väg 83, genomfart Östavall, ny gång- och cykelväg

Trafikverket planerar för en ny gång- och cykelväg längs väg 83 genom Östavall. Det ökar framkomligheten och trafiksäkerheten för oskyddade trafikanter.

Vad?

Ny gång- och cykelväg efter väg 83 genom Östavall.

Varför?

För ökad säkerhet och framkomlighet för gående och cyklister.

Nuläge

Gång- och cykelvägen öppnades för trafik 30 november 2021.

Om projektet

Väg 83 genom Östavall är hårt belastad, främst under vinterhalvåret, varför vi planerar för en ny gång- och cykelväg. Avsikten är att skapa en säkrare miljö för gående och cyklister efter vägen samt ge förutsättningar för fler att ta sig fram mer miljövänligt än i bil.

Information under byggtiden

I maj 2021 började vi bygga gång- och cykelväg längs väg 83 i Östavall. Under byggtiden kommer det att bullra en del och framkomligheten på vägen blir något begränsad.

Gång- och cykelvägen längs väg 83 kommer att öka trafiksäkerheten och framkomligheten för oskyddade trafikanter i Östavall. Den cirka 2 000 meter långa gång- och cykelvägen kommer att sträcka sig från fotbollsplanen i söder till Ljungdahlsvägen i norr.

I samband med detta kommer vi även att rusta upp busshållplatser och lägga ny asfalt på väg 83.

Så påverkas närboende och trafikanter

Du som bor i närheten av bygget kommer att höra ljud och känna av vibrationer. Väg 83 kommer att vara öppen för trafik under byggtiden, men framkomligheten kommer att påverkas.

Organisation

Det är PEAB Asfalt som ska bygga gång- och cykelvägen, och det är deras personal som du främst kommer att stöta på ute på bygget.

Kontaktpersoner vid frågor

Entreprenadarbeten: PEAB:s platschef : Micael Johansson
Markintrång och ersättning: Trafikverkets markförhandlare Per-Anders Hamrin
Övriga frågor om projektet: Trafikverkets projektledare Kerstin Holmgren

Kontaktuppgifter hittar du under Kontaktuppgifter längre upp på sidan.

Tack för att du har förståelse för det pågående arbetet och visar hänsyn till vägarbetare och medtrafikanter!

Tidsplan

Här kan du läsa mer om projektets tidsplan.

Ett samrådsmöte hölls under oktober 2016. 

Granskning inför projektet skedde under mars 2017. 

Fastställelseprövning för projektet skedde i augusti 2017. 

Projektets byggstart skedde under maj 2021.

Projektet beräknas bli färdigt under 2022.

Kontakt

Kerstin Holmgren

Projektledare

Telefon: +46 10-123 73 92

Per-Anders Hamrin

Markförhandlare

Telefon: +46 10-123 11 44

Micael Johansson

Platschef PEAB

Telefon: 0733-84 71 50