Logga in
Logga in

Väg 86, Silje-Kovland & förbi Kovland Fastställd vägplan för väg 86 mellan Silje och Kovland

Trafikverket har beslutat att fastställa vägplanen för ombyggnaden av väg 86 mellan Silje och Kovland. Du som är särskilt berörd har även fått information om detta med brev.

– Att vägplanen nu är fastställd är en viktig del i processen med att bygga om väg 86 mellan Silje och Kovland, säger Annica Boström, projektledare på Trafikverket.

Vägplanen ger en detaljerad beskrivning av vägen vi vill bygga och vilka effekter det får för omgivningen.

Vi planerar att bygga om befintlig väg med en separat gång- och cykelbana. Syftet är att göra vägen mer trafiksäker genom justeringar i plan- och profilgeometrin, förbättrade siktförhållanden, höjd standard på busshållplatser och en översyn av farliga hinder i vägens närhet.

Om ingen överklagar beslutet för 1 mars 2022 vinner vägplanen laga kraft och då kan vi börja projektera bygghandlingen för att sedermera upphandla entreprenör för byggnationen.

Kontakt

Annica Boström

Projektledare

Telefon: +46 10-123 08 32