Logga in
Logga in

Västernorrland Väg 914, Degersjö–Skorped, förstärkningsåtgärder

Vi planerar att förstärka vägen mellan Degersjö och Skorped för att timmertransporter ska kunna köra på vägen året om.

Vad?

Vi ska förstärka väg 914 mellan Degersjö och Skorped.

Varför?

För att möjliggöra att timmertransporter kan köra på vägen året om.

Nuläge

Upphandlingen av entreprenör är slutförd och det är Skanska som kommer utföra arbetet.

Om projektet

Väg 914 är ett viktigt stråk för timmertrafik och byarna längs sträckan. Vägen är i dag en grusväg med bärighetsproblem. På vissa delar är bärigheten låg, vilket gör att den inte kan trafikeras av tung trafik hela året. Målet med projektet är att vi ska öka bärigheten på vägen för att möjligöra att timmertransporter kan köra på vägen året om. Vi kommer också se över behovet av mötesplatser där vägen är smal.

Nu är det dags för byggstart av förbättringsåtgärder på väg 914 på sträckan Degersjö- Skorped.

Arbetet med att öka vägens bärighet gör att den kan trafikeras av tung trafik hela året. Vi kommer också förbättra möjligheterna att mötas på vägen genom nya mötesplatser. Sträckan som åtgärdas är 8,7 km.

I projektet kommer vi att prova och utvärdera en metod för att bygga vägtrummor som påverkar miljön i vattendragen mindre än vid normal trumläggning och som även kan vara kostnadseffektivt om kvalitén håller på längre sikt.

Bygget startar i början av maj och pågår till slutet av 2022.

Vägen kommer att kunna trafikeras under byggtiden, men framkomligheten kommer att påverkas. 

Översiktskarta

Sträcka går mellan strax nedanför Degersjö (mellan vie och Långmon) och Skorped som vi planerar att förstärka vägen.

Kartan visar sträckan (markerad med rosalinje) mellan Degersjö–Skorped. 
Se kartan i en större storlek (pdf, 316 kB) 

Tidsplan

1 Samrådsunderlag december 2016

2 Samrådsmöte och -handling maj 2017

3 Granskning av vägplan november 2017

4 Byggstart maj 2022

Kontakt

Kerstin Holmgren

Projektledare

Telefon: +46 10-123 73 92