Logga in
Logga in

Västeraspby - Långsele, spår- och kontaktledningsbyte Start för 46 kilometer spårbyte

I början av augusti inleder vi ett efterlängtat spårbyte på Ådalsbanan mellan Västeraspby och Långsele. När spårbyteståget passerar järnvägsövergångar kommer dessa att stängas temporärt. Skyltar sätts upp med tidpunkter.

- Järnvägen mellan Västeraspby och Långsele är i dåligt skick så det känns bra att vi nu är i startgroparna för att genomföra upprustningen av järnvägen där spårbytet är en viktig del. Hastigheten har varit nedsatt på sträckan och när vi har lagt ny räl och betongslipers på denna del av Ådalsbanan kan vi återställa hastigheten till 80 km/timme, berättar Trafikverkets projektledare Per Lindmark och fortsätter.

- Järnvägssträckan är viktig för att transportera gods till och från övre Norrland men även för att kunna leda om trafik mellan Stambanan och banorna längs kusten.  

Vi har skrivit kontrakt med NRC Group som ska utföra spårläggningen. Kontraktet omfattar även delar av Skellefte- och Pitebanan. Totalt ingår 80 kilometer spårläggning till en beräknad kostnad av cirka 450 miljoner kronor.

Vad innebär spårbytet för närboende, verksamheter och trafikanter?

-  Du som bor nära arbetsområdet kan under kortare perioder komma att bli berörd av buller, byggdamm och byggtrafik. Men även begränsad framkomlighet vid järnvägsövergångar som vi temporärt behöver stänga när vi tar bort gammal räl och träslipers och lägger ny räl och betongslipers. Det här utförs med hjälp av ett spårläggningståg, berättar Per.

På många håll längs sträckan saknas omledningsvägar och det gör att vi inte kan leda om trafiken under avstängningen. Det innebär att det kan vara svårt att ta sig till och från sin fastighet under de tider spårarbeten utförs.

- Vi kommer att kontakta och ha en dialog med direkt berörda, närboende och markägare som även får information hemskickad till sig närmare byggstart. Vi kommer också att sätta upp skyltar med tider för avstängning i anslutning till berörda järnvägsövergångar innan de stängs. Arbetet kan ta olika lång tid vid olika järnvägsövergångar men vår entreprenör öppnar så fort dom kan.

Spårarbetena genomförs så långt det är möjligt under dagtid men vissa arbetsmoment kan komma att utföras nattetid. Arbetet utförs under tio veckor med planerad start 4 augusti och fram till 16 oktober. Själva spårläggningen med rivning av det gamla spåret och att lägga ny räl och betongslipers startar i Västerasby, vi beräknar att just den delen av spårbytet tar fyra till fem veckor.

- När spår och betongslipers är på plats kommer flera maskiner att trafikera spåret, exempelvis ballastrenare som siktar ballast/makadam och spårriktare som ser till att spåret hamnar i rätt läge. Jag ber dig att respektera arbetsområdet och inte vistas i spåret. Behöver du passera en avstängd järnvägsövergång så ta kontakt med våra entreprenörer på plats eller hör av dig till oss, se kontaktuppgifter längre ner på webbsidan, uppmanar Per.

Vi ber om överseende med de störningar arbetet kommer innebära för dig. 

Fakta

Ett spårläggningståg matar ner betongslipert och lägger räl.

Så långt är spårläggningståget: cirka 350 meter
Så långt beräknar vi lägga spår per dag: cirka 2 kilometer
Så lång är rälen: 420 meter
Så mycket räl lägger vi på sträckan: Cirka 92000 meter 
Så många nya betongsliprar får sträckan: Cirka 77 000 stycken
Så många personer jobbar totalt med spårarbetena: 100 stycken

 

Kontakt

Per Lindmark

Projektledare

Telefon: +46 10-123 74 01

Olle Söderlund

Trafiksamordnare järnvägskorsningar

Telefon: 070-3477755