Logga in
Logga in

Västeraspby - Långsele, spår- och kontaktledningsbyte På måndag öppnar Ådalsbanan för trafik

Efter tio veckors tågstopp ligger det nya spåret på plats, klar för trafikstart. På måndag den 10 oktober öppnar vi banan, Västeraspby-Långsele, för det första tåget. Fram till vintern sker efterarbeten längs sträckan.

- Nu ligger 46 kilometer nytt spår på sträckan mellan Västeraspby och Långsele. I stort måste jag säga att jobbet med spårläggning har gått bra. Vi har fått väldigt stor förståelse bland närboende, verksamheter och trafikanter som har visat stort tålamod och hejat på spårbytet. Det här är en efterlängtad trafiköppning, berättar Trafikverkets projektledare Per Lindmark och fortsätter. 

- Även om vi öppnar spåret för trafik så har vi en hel del efterarbeten som återstår. Fram till dess att vintern är här kommer vi göra en del justeringar vilket innebär arbetsfordon på spåret under de tider när det inte går några tåg. Upprustningen längs sträckan kommer även att fortsätta nästa år och till viss del också efterarbeten men först tar vi ett uppehåll under vintern, hälsar Per och tackar dig som är berörd av spårarbetena för visad hänsyn och tålamod.

Med upprustningen och det nya spåret ger vi förutsättningar för att fler tåg ska kunna trafikera sträckan samt att minska transporttiderna. Järnvägssträckan är viktig för att transportera gods till och från övre Norrland men även för att kunna leda om trafik mellan Stambanan och banorna längs kusten. 

Fakta om spårbytet

Vid en järnvägsövergång renas ballasten, den krossade stenen på banan, med hjälp av en maskin som kallas ballastrenare. 

Bilden visar den maskin som renat ballasten, den krossade stenen på banan. Här vid en järnvägsövergång mellan Västeraspby och Långsele.

 • 46 kilometer har fått nytt spår mellan Västeraspby och Långsele
 • Spåret har lagts med hjälp av ett cirka 350 meter långt spårläggningståg
 • Spårläggningståget har lagt både räl och betongslipers
 • Cirka två kilometer spår har lagts per dag
 • Den nya rälen är 420 meter lång
 • Cirka 92000 meter räl har lagts längs sträckan
 • Cirka 77 000 nya betongsliprar
 • Ballasten, den krossade stenen på banan, har renats med hjälp av en maskin som kallas ballastrenare
 • Ungefär 100 personer har jobbat med spårarbetena när den varit som intensiv
 • Efterarbeten och fortsatt upprusning även under 2023
 • Hastigheten kommer att höjas från 40 km/h till 80 km/h under 2023
   

Kontakt

Per Lindmark

Telefon: +46 10-123 74 01